Midden Delfland

Wie is Wie

Ellen Snethlage Ellen Snethlage-Barnard, lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter. Sinds 2016 heeft Ellen een een-vrouws-fractie in de gemeenteraad van Midden-Delfland, na haar vertrek uit de Fractie Mijn Partij. Vanaf die periode werkt zij samen met de PvdA en werd lid van deze partij. De samenwerking beviel over en weer en liep als van zelf.  “Ik was terug op het oude nest, ook mijn moeder was politiek actief voor deze partij.”  Met haar analytische kracht, verbindend vermogen,  goede contacten met inwoners en haar humor zal Ellen bijdragen aan een sterke PvdA-fractie. Meer focus daarbij op de drie kernen, Den Hoorn, Schipluiden en Maasland zal de inzet van het fractie-team moeten zijn. “Daar ga ik me sterk voor maken, met geestkracht en humor,” aldus Ellen. 
Johan Meijdam Johan Meijdam, uit Den Hoorn. Al lang op afdelingsniveau actief voor de PvdA, maakt Johan nu de bewuste keuze voor het raadswerk in Midden-Delfland.  “Ik heb er zin in.” Zijn kwaliteiten: overzicht houden op wat relevant is; kennis op ruimtelijk gebied, van bouwen, tot infrastructuur. En dit in combinatie met zijn belangstelling voor “het dorpse.” Volgens Johan moet er ook flink gelachen worden, “dat houdt ons politiek gezond.”
Frans de Bruijn Frans de Bruijn, uit Maasland. Als oudste in het hart van de fractie is Frans écht een volksvertegenwoordiger puur sang.  Hij  was in de afgelopen jaren als commissielid en burgerraadslid voor de PvdA actief. Frans kaart onderwerpen aan die dicht bij mensen liggen en  waar je volgens deze Maaslander gewoon politiek op af moet, in het belang van mensen! Hij wil opnieuw van harte meewerken aan een goed PvdA-team.
Aart Los Aart Los uit  Den Hoorn, is al 10 jaar actief voor de PvdA Delft/Midden-Delfland. Eerst als fractiemedewerker in Delft, daarna als fractievolger en commissielid in  Midden-Delfland. Aart gaat zich bezighouden met duurzaamheid, jongeren en watervraagstukken. Met een nuchter enthousiasme wil hij voor een nieuwe periode aan de slag.
Corine Steenks Corine Steenks, Schipluiden “Moeilijke stukken ploegt ze feilloos door en ze kan ontzettend goed luisteren,” aldus collega’s en anderen over de korte periode dat Steenks als commissielid actief is voor de PvdA. Corine is ervaringsdeskundige op het terrein van veiligheid, zorg en wonen. Onderwerpen die zij graag in de nieuwe fractie oppakt in het belang van de inwoners van Midden-Delfland.
Els de Graaf Els de Graaf uit Den Hoorn, wie kent haar niet? Els was eerder raadslid voor de PAK, vicevoorzitter Afdeling PvdA Delft-Midden-Delfland en maatschappelijk actief in onze gemeente.  Els wil vanuit de fractie een bijdrage leveren aan een goede communicatie met de inwoners. “Politiek moet levendig blijven en mensen boeien, ook door erover te vertellen.”
Ben de Vries Ben de Vries uit Schipluiden wil zijn politieke en financiële kennis inzetten om de vernieuwde fractie op weg te helpen. “Besturen leer je door te doen, je te verdiepen en door ervaring uit te wisselen,” aldus De Vries. Ben was in de raadsperiode 2010-2014 commissielid en ook eerder raadslid voor de politieke partij PAK. 
Cees van der Meer Cees van der Meer uit Den Hoorn wil bewust deze lijst duwen omdat hij vertrouwen heeft in de mensen die het “hart” van de fractie gaan vormen of beoogd wethouder zijn.  Als geen ander zal hij zich met hun politieke werk bemoeien omdat dat gewoon bij Cees hoort.  
Marian Hoogendijk Marian Hoogendijk uit Schipluiden is tot op heden actief voor de PvdA, als (burger)raadslid. Vanwege de start van een eigen bedrijf doet zij in 2018 bewust een stapje terug, maar blijft de PvdA Midden-Delfland steunen vanwege de visie, de mensen en de inzet. “Desgevraagd zal ik me zeker met de lokale politiek blijven bemoeien. ” Vindt het fijn om dit aan onze inwoners kenbaar te maken en daarom toch een positie op de lagere plekken in deze lijst  te krijgen.” 
Elly de Jong Elly de Jong-Hogendoorn uit Den Hoorn heeft vanaf 2010 op een bekwame wijze de PvdA-fractie geleid en gezag opgebouwd, binnen en buiten de raad. Daarvoor was zij als raadslid actief voor fractie De Jong, OGP en PAK. Met een lagere plek op deze lijst wil Elly aangeven niet te kiezen voor een positie als PvdA-raadslid. Wel is zij – afhankelijk van coalitievorming -  als PvdA-wethouder beschikbaar. Haar kwaliteiten: dossierkennis, doelen realiseren, verbindend vermogen, passie voor de dorpen en hun inwoners. Voorts wil zij al haar kracht inzetten om Midden-Delfland te versterken, als uniek Landschap Van Stand en PAREL in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
Tineke van Nimwegen Tineke van Nimwegen-van Wieringen uit Maasland wil als “duwer” laten zien dat zij vertrouwen heeft in deze lijst van mensen voor het openbaar bestuur. Tineke was eerder PvdA wethouder in Midden-Delfland en PvdA-raadslid in Den Haag. Zij is maatschappelijk actief, in haar dorp Maasland, de Haagse regio en als Ambassadeur van Nederlandse Cittaslowgemeenten.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA