Midden Delfland

Het centrum Den Hoorn: leven in de brouwerij

Het centrum Den Hoorn: leven in de brouwerij !!!

De PVDA Midden-Delfland heeft een rotsvast vertrouwen in de ondernemers in Den Hoorn. De kleinere ondernemers op en rond de Dijkhoornseweg zijn van zo een goede kwaliteit en bieden zoveel service dat er in onze ogen geen (enkele) bedreiging aanwezig is in de komst van een tweede supermarkt.  Met een versterkt aanbod neemt ook de vestiging van gewilde zaken als bv Blokker of de Hema toe.

 Twee supermarkten in Den Hoorn bevorderen de keus van mensen en dragen bij aan een gezonde onderlinge concurrentie. Daar kan geen enkele ondernemer en consument bezwaar tegen hebben. Ervaring elders toont aan dat concurrentie zeker ook detailhandel ten goede komt. Door de Dijkhoornseweg te herinrichten is een eerste stap gezet naar een centrumontwikkeling die winkelen plezierig en aantrekkelijk maakt. Dat is ten slotte het doel: winkelen in plezierige zaken met een mooi assortiment en dicht in de buurt. De mogelijkheden tot uitbreiding van winkeliers die dat willen, zal altijd worden gezocht.

Er zijn helaas partijen in onze gemeente die kiezen voor verzet (lees uitstel) tegen een tweede supermarkt. Daarbij beroepen zij zich op “ het overdoen van het proces”.

De PvdA Midden-Delfland is van mening dat een dergelijk uitstel niet lijdt tot een andere conclusie. Wij gaan er van uit dat de bewoners van Den Hoorn wel beter weten. Daar trapt geen enkele burger in, ook niet met het oog op de verkiezingen. Die tweede supermarkt komt er wel, alleen dan later. Besluiten die eerder genomen zijn en die inmiddels het stadium van terugdraaien voorbij zijn, liggen er een zijn een feit. Iedere partij die in het licht van de gunst van de kiezer anders beweert, pleegt kiezersbedrog.

De PvdA Midden-Delfland blijft bij haar standpunt, tenzij goede, eerlijke, reële en effectieve argumenten doorslaggevend zijn, dan is er uiteraard met ons te praten. We luisteren naar de burgers, maar we willen ook uw geld niet nodeloos over de balk smijten.  

Let op, u kiest voor de toekomst, een toekomst, waarin genomen besluiten ten uitvoer worden gebracht die we met zijn allen eerder hebben genomen. Grote schadeclaims, bevorderen die toekomst niet.

De PvdA Midden-Delfland wil met bovenstaand verhaal u de werkelijke gang van zaken met betrekking tot het ontwikkeling van het centrum Den Hoorn laten zien. Zeggen wat je echt te zeggen hebt en niet om de hete brij heen draaien, ligt ons meer dan, zand in de ogen strooien

U kunt van ons verwachten dat wij ons verdiepen in mogelijkheden en kansen, dat wij verantwoordelijk omgaan met het gemeentelijk budget, en datgene kiezen wat voor het merendeel van onze inwoners van belang is. Dat daarbij kleinere groepen zich soms gedupeerd voelen, is begrijpelijk, maar zo werkt de democratie nu eenmaal.

Met deze PvdA Midden-Delfland weet u waar u aan toe bent.

Januari 2014-01-15

Elly de Jong - lijsttrekker

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA