Midden Delfland

Schipluiden, je blijft er wonen…

Binnen Midden-Delfland neemt Schipluiden als kleinste van de drie woonkernen een prominente plaats in. Het ligt centraal tussen Maasland en Den Hoorn in en sinds januari 2013 is het nieuwe gemeentehuis een mooie blikvanger bij binnenkomst van het dorp vanuit het noorden. Schipluiden is een fijn dorp om te wonen, te werken en te recreëren. Het woongenot is zo hoog dat bijna niemand het dorp wil verlaten.

Daar ligt meteen het grote probleem van Schipluiden. Jongeren kunnen geen woning kopen omdat er nauwelijks beschikbare starterswoningen zijn. Ouderen kunnen niet doorstromen doordat het aanbod van appartementen en gelijkvloerse woningen zeer beperkt is. Hoe kunnen we de doorstroom bevorderen en zorgen dat zowel jongeren als ouderen in hun Schipluiden kunnen blijven wonen?

schipluidenPvdA wil goed, realistisch en doortastend omgaan met de grond in de kernen. De gemeente moet niet in het wilde weg grond aan- en verkopen om leeg te laten of juist vol te bouwen met grote, dure woningen. Immers: grond is schaars en er is behoefte aan andere soorten woningen.

Er liggen plannen om de centrumontwikkeling van Schipluiden rondom de restanten van het oude kasteel Keenenburg te positioneren. De PvdA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We pleiten voor levensloopbestendige woningen waarvan zowel jong als oud gebruik kan maken.

Woningbouw voor ouderen en jongeren, een nieuw parkeerbeleid, kijken waar de mogelijkheden liggen om het verkeer in Schipluiden veiliger te maken en een betere doorstroom te creëren. Als PvdA kijken we positief naar deze ontwikkelingen en tegelijkertijd blijven we scherp op de plannen rondom deze ontwikkelingen.

 

Duurzaam bouwen volgens de woonagenda, recreëren ook voor inwoners aantrekkelijk houden, de levendigheid van het dorp stimuleren en prioriteit geven aan (verkeers) veiligheid bij de centrumontwikkeling, daar gaat de PvdA zich voor inzetten komende vier jaar.

 

4 februari 2018/CS


Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA