Midden Delfland

Maasland sterker en vitaler?

Als het aan de PvdA ligt wel!

Maasland sterker en vitaler maken door een dorpshart van erfgoed en cultuur te creëren, dat is de inzet van PvdA Midden-Delfland. Vitaliteit en daarmee gepaard gaande verlevendiging van het centrum staat ons daarbij voor ogen.

Het centrum van het dorp blijft achter, na de nieuwbouw van wijken in de afgelopen decennia. Het historisch hart “verstilt” en kan door gerichte investeringen en nieuwe functies van grotere betekenis zijn voor inwoners en bezoekers.

Maasland kan sterker worden door het dorpshart nog meer te ontwikkelen.
maaslandEr is namelijk een geweldig plan om een Maeslanthuis te creëren, waarin alle verenigingen een plaats krijgen waar ze hun hobby en creativiteit goed kunnen uitoefenen. Een burgerinitiatief dat helaas alleen door de PvdA en VVD werd ondersteund. Een plan, waar veel Maaslandse vrijwilligers zich voor willen en kunnen inzetten. Een gevolg van de keuze van de andere partijen, namelijk ruimten beschikbaar stellen in de Oude Kerk, is dat bijvoorbeeld koren in een akoestisch ongeschikte ruimte zullen moeten gaan repeteren. De PvdA wil dat de consequenties van dit genomen besluit na de verkiezingen, goed en neutraal overwogen worden.

Maasland is een plaats die veel te bieden heeft. Er is een mooi museum, "Museum de Schilpen", waar je weer even terug kan in de tijd van weleer. Er zijn inmiddels aantrekkelijke Bed & Breakfast-gelegenheden.  Zelfs Sinterklaas overnacht in Maasland. Helaas blijft het winkelbestand in het centrum achter. Mogelijkheden onderzoeken voor wellicht wat eetgelegenheden, is uiteraard aantrekkelijk en brengt levendigheid in het dorp. Bij de "PvdA on tour" bijeenkomsten, viel ons op dat er weinig gelegenheden zijn om koffie of thee met wat lekkers erbij, dan wel een eenvoudige lunch te gebruiken. Ook daar zien wij kansen.

De PvdA is zich ervan bewust dat er veel mooie monumenten in Maasland staan, zoals de Oude Kerk, pand Barendrecht en nog vele andere aantrekkelijke panden. Deze moeten we zeker koesteren, maar monumenten zonder publiek en aandacht, is een verspilling van schoonheid. In overleg met de betreffende eigenaren moet het mogelijk zijn deze monumenten voor de latere generaties te bewaren. Niet als koude objecten, maar als objecten waarvan je kunt genieten.

Er is een levendige vrijwilligergroep, die zich voor veel zaken inzet. Bij de voetbal, het museum, de muziek, bij "sport en spel" en Oranjefeesten. Al deze vrijwilligers maken Maasland tot het dorp dat het nu is. Deze vrijwilligers hebben recht op een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar nieuwe ideeën voor het mooie Maasland geboren kunnen worden. Initiatieven die dan ook de volle aandacht van de PvdA zullen krijgen en waarover in goed overleg de haalbaarheid bekeken zal worden. Dergelijke initiatieven zijn waardevol.

Maasland is een hechte gemeenschap en dat betekent dat, als men er woont, men er ook graag wil blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, moet er natuurlijk wel passend voor de diverse doelgroepen gebouwd worden. Er zijn niet veel locaties meer waar gebouwd kan worden. Het is dus cruciaal om de toekomstige bouwlocatie van de Magneetkerk goed te benutten. Jeugd en ouderen moeten op een juiste manier voorzien worden van woningen. De groene locaties die er nu nog zijn, zoals het Maaslandse Bos, dienen groen te blijven. Tenslotte zijn zij de longen van het dorp.

Op naar een gezond en vitaal Maasland, waarvan ook het hart weer kloppend wordt!

16 februari 2018


Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA