Midden Delfland

Geen bebouwing in het Maaslandse Bos en start Maaslandse Dam

Dat is de uitkomst van een debatje in de gemeenteraad dat wij als PvdA hadden ingezet aan de hand van vooraf ingediende vragen.

Aanleiding daarvoor was een onderzoek van studenten van Larenstein naar de toekomst van dit bos.

Duidelijk is geworden dat dit puur gezien moet worden als een leeropdracht van de school in de praktijk.Wethouder Van Oord liet ons desgevraagd weten dat de functie groen zo vast ligt als een huis in het geldende bestemmingsplan.

“Zolang de raad daar niets aan verandert blijft deze groen- functie gehandhaafd’” aldus de wethouder.
Het is nu in een openbare vergadering “vastgelegd”, ook voor het college. Dat is prima, want je weet het nooit met een ogenschijnlijk onschuldig studentenonderzoek.

Sinds dinsdagavond weten wij ook dat de wethouder naarstig op zoek is naar tien plekken waar gebouwd kan worden als compensatie voor mogelijk 10 niet te bouwen woningen aan de Maaslandse Dam.

OGP en CDA delen vooralsnog dit standpunt.
Met de overige partijen in de raad zijn wij van mening dat het volledige plan voor de Maaslandse Dam uitgevoerd moet worden.

Daarmee vervangen we 70.000 m2 glas voor 6% bebouwing en 8% wegen, de rest is water en groen, en ontstaat een mooi en levendig buurtschap

En niet onbelangrijk, is de gemeentekas voor n groot deel weer op orde.
Voor de zomer komt het college met voorstellen voor de door OGP en CDA beoogde compensatie voor de Maaslandse Dam.

Mocht de belangstelling voor koop op de Maaslandse Dam groter zijn dan verwacht is ons toegezegd dat het college onmiddellijk naar de raad terugkomt.
We blijven waakzaam op ons mooie en unieke buitengebied.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland