Midden Delfland

Maeslanthuis

In 2017 is de fracti e van de PvdA Midden-Delfl and door een aantal verenigingen in Maasland benaderd die voorstelden samen het oude gemeentehuis om te bouwen tot een echt dorpshuis. Een plek waar verenigingen uit Maasland een thuis konden vinden en waar men elkaar kon ontmoeten. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie waar wij trots op zijn. Dankzij goede en gedegen informatie heeft de PvdA hiervan een plan gemaakt en in de raad ter bespreking gebracht. Bij de bespreking bleek er plotseling een ander plan van het college te bestaan.

Lees meer...

Maasland sterker en vitaler?

Als het aan de PvdA ligt wel!

Maasland sterker en vitaler maken door een dorpshart van erfgoed en cultuur te creëren, dat is de inzet van PvdA Midden-Delfland. Vitaliteit en daarmee gepaard gaande verlevendiging van het centrum staat ons daarbij voor ogen.

Het centrum van het dorp blijft achter, na de nieuwbouw van wijken in de afgelopen decennia. Het historisch hart “verstilt” en kan door gerichte investeringen en nieuwe functies van grotere betekenis zijn voor inwoners en bezoekers.

Lees meer...

Maasland onder de loep!

“Maasland sterker en vitaler maken door een dorpshart van erfgoed en cultuur te creëren” Dat is de inzet van de politieke fracties van VVD, fractie Snetlage en de PvdA Midden-Delfland. Via een initiatiefvoorstel doen de fracties voorstellen voor de doorontwikkeling van Maasland. Vitaliteit en daarmee gepaard gaande verlevendiging van het centrum staan hen daarbij voor ogen. Het centrum van het dorp blijft achter, na de nieuwbouw van wijken in de afgelopen decennia. Het historisch hart “verstilt” en kan door gerichte investeringen en nieuwe functies van grotere betekenis zijn voor inwoners en bezoekers Inspiratie voor deze nota hebben we gezocht en gevonden in de gemeentelijke visie “Vitale Dorpen MiddenDelfland 2025.”

Lees meer...

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA