Midden Delfland

Veilig op de Dijkshoornseweg in Den Hoorn

Bij de begrotingsbehandelingen van 2016 en 2017 heeft de PvdA Midden-Delfland aandacht gevraagd voor de veiligheid op de Dijkshoornseweg in Den Hoorn. Deze winkelstraat is een paar jaar geleden opgeknapt tot een woonerf (snelheidsbeperking: 15 km per uur!). De bedoeling was dat ander verkeer dan voetgangers hier te gast zou zijn en dus rustig zou rijden. In de praktijk blijkt dit tegen te vallen. Er wordt gevaarlijk hard gereden.

melkbusNaar aanleiding van een motie van de PvdA heeft de wethouder toegezegd over de situatie in gesprek te gaan met de bewoners en winkeliers. Op 29 januari 2018 vond dit gesprek plaats. Natuurlijk waren wij erbij. De verschillende opties zijn door de ambtenaar en wethouder duidelijk uitgelegd en besproken. Vooral het ophangen van een "elektronische snelheidsmeter", u weet wel zo'n matrixbord met smiley als u niet te hard rijdt, werd door een groot deel van de mensen als positief beoordeeld.

Ook ribbels (plakdrempels) werden door een deel van de aanwezigen gezien als goede optie. Maar daarbij moet natuurlijk wel onderzocht worden wat het effect op de huizen is. De trillingen moeten uiteraard gemeten worden, zowel voor als na het plaatsen van de ribbels. De PvdA kan hierbij, zo nodig, helpen.

maximumsnelheidVerder werd de suggestie gedaan om het bord waar de maximumsnelheid op staat iets verder van de bocht op te hangen, zodat deze beter zichtbaar is voor automobilisten die de straat indraaien. Ook werd verzocht wat meer te handhaven op verkeerd parkeren, in het bijzonder dat er niet geparkeerd wordt op het paadje naast de invalideparkeerplaats.

Afgelopen zaterdag liepen wij door de Dijkshoornseweg en constateerden tot ons genoegen dat het matrixbord al opgehangen is en dat het bord met de maximumsnelheid iets verder van de bocht in de weg is opgehangen.

De PvdA is blij dat al deze zaken nu eindelijk zo voortvarend zijn aangepakt. Maar we zijn er nog niet: de resultaten van de snelheidsmetingen en de ribbeldrempels als proef zien we met belangstelling tegemoet.
Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA