Midden Delfland

Winkelcentrum ontwikkeling Den Hoorn.. wij zijn het ook zat!

Bijna drie jaar geleden is gekozen tussen twee ingediende plannen voor het bouwen van een nieuwe supermarkt in Den Hoorn. Onbelangrijk was daarbij wie de indieners waren: er is uiteraard gekozen voor het betere plan. Daarnaast is er ook rekening gehouden met de toen net opgeknapte Dijkshoornseweg. Keuze voor het verliezende plan zou immers betekenen dat een deel van de  winkels uit de Dijkshoornseweg zouden verhuizen naar het nieuwe gebouw, wat niet goed is voor de mooiste winkelstraat van Den Hoorn en ook niet voor de achterblijvende winkels.

De OGP beloofde, vanwege de verkiezingen, dat er geen Jumbo komt als zij in het college zouden komen. Voor het gemak vertelden ze er niet bij dat het al een gelopen race was. Om toch aan hun "belofte" tegemoet te komen probeerde een OGP-wethouder er alsnog met de verliezende projectontwikkelaar uit te komen. Door deze bij voorbaat kansloze actie heeft het centrumplan voor Den Hoorn wederom twee jaar vertraging opgelopen.

Deze wethouder had in die afgelopen twee jaar ook kunnen werken aan een beter verkeerscirculatieplan. Er is daarvoor een nieuw onderzoek nodig en daarna ferme besluitvorming. Uiteraard zal niet iedereen tevreden zijn met het resultaat: omwonenden verplaatsen het verkeer uiteraard liever naar andere straten. Er is echter snel behoefte aan duidelijkheid en maximale veiligheid.

Het is duidelijk dat veel inwoners van Den Hoorn behoefte hebben aan meer aanbod en de huidige winkeliers aan de Dijkshoornseweg aan meer winkelend publiek. Dat de huidige supermarkt niet zit te wachten op een volwaardige concurrent is begrijpelijk, maar het voorkomen van concurrentie is geen taak van de lokale politiek. Het activisme tegen een tweede supermarkt getuigt van een gebrek aan vertrouwen in de eigen kwaliteit en de trouw van de klanten.

De projectontwikkelaar probeert de inwoners van Den Hoorn inmiddels al een zo’n 20 jaar zijn wil op te leggen. Dat het hem nooit gelukt is om welk college en welke gemeenteraad dan ook te overtuigen, zegt al veel. Dat hij vervolgens de ene na de andere rechtszaak is begonnen maakt het helemaal duidelijk. De burger bepaalt hoe het centrum van Den Hoorn er uit zal zien en niet een invloedrijke projectontwikkelaar.

De laatste en beste kans voor deze projectontwikkelaar was de openbare aanbesteding. Als hij deze had gewonnen, zou zijn plan gerealiseerd worden. Helaas - voor hem - was hij niet de enige aanbieder. Na het verliezen van deze aanbesteding zou het hem duidelijk geweest moeten zijn: de keus is gevallen op een ander plan. Hij blijft echter proberen de ontwikkeling van het centrum van Den Hoorn te vertragen, in de hoop dat hij toch nog zijn zin krijgt.

Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Na het door de gemeenteraad aannemen van dit bestemmingplan kan er eindelijk gestart worden met de bouw. Na twee jaar onnodige OGP-vertraging verschijnt er in De Schakel Midden-Delfland een misleidende advertentie van maar liefst twee pagina's. Wie deze advertentie geplaatst heeft staat er niet bij. Laf. Dat het iemand met veel geld is, is zeker: twee pagina's advertentieruimte is niet goedkoop. Dat het een slechte verliezer is, is duidelijk: de keus is twee jaar geleden al gemaakt.

Wij zijn het ook zat! Hou eindelijk eens op met dat tijdrekken. Den Hoorn is toe aan een beter centrum!

PvdA Midden-Delfland

Johan Meijdam

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA