Midden Delfland

Open brief centrum ontwikkeling Den Hoorn

De PvdA Midden-Delfland ontving via de mail een briefje van de ondernemersfederatie Midden-Delfland met de vraag aan bestuur en fractie of zij de uitspraken uit de raadsvergadering van 24 maart jl. (over de centrum ontwikkeling Den Hoorn) van haar fractievoorzitter, Elly de Jong, ondersteunt. De teksten van mevrouw de Jong waren een reactie op de inspraak van de heer Van Mill, bestuurslid van de Ondernemers Federatie Midden-Delfland (OFMD).

Het behoeft hier geen betoog dat we die vraag allemaal met een “ja” kunnen beantwoorden. Iedereen die de PvdA Midden-Delfland volgt, weet dat de fractievergaderingen altijd goed bezet zijn en dat we alle zaken terdege behandelen en daarin afwegen wat goed is voor de gemeente waarin we wonen. Dat gaat al jaren zo. Dus ja, als de fractievoorzitter of de commissieleden een standpunt verwoorden in de commissies en in de Raad, is dat een door ieder gedragen standpunt. Zo ook dus bij de behandeling van de centrumontwikkeling Den Hoorn, dat ons allen na aan het hart ligt.

Wij blijven van mening dat gemeente niet op de stoel van de ondernemersverenigingen moet zitten. Dus concurrentiebeperkende maatregelen, zoals de OFMD wil, zien wij niet als taak van de gemeente. De taak van de gemeente in dezen is, om faciliterend voor ondernemers te zijn. Het ondernemen als zodanig, laten we graag aan de deskundigen over.

Na 15 jaar gesteggel hebben we eindelijk een beslissing voor ontwikkeling van het centrum Den Hoorn.. De knoop is nu definitief doorgehakt.

De fractie PvdA Midden-Delfland, en de meerderheid van de Raad, hebben gekozen voor de beste optie in meerdere opzichten, namelijk: goed inpasbaar voor Den Hoorn, gunstig in financieel opzicht en aantrekkelijk voor de ondernemers. Immers, met een aantrekkelijk winkelaanbod, komt er meer loop in het centrum en worden de betrokken winkeliers gezien en bezocht. De argumentatie van de OFMD om het tegen te houden, vinden we dan ook uiterst summier en niet doorslaggevend en een strop van de zittende wikeliers. Accepteer de democratisch gekozen optie, het beste plan voor de ondernemers en de gemeente en laten we van start gaan.

Citaat: "De gemeenteraad heeft voor het plan Waaijer/Jumbo gekozen en geeft deze combinatie – al dan niet bewust – een voorkeursbehandeling ten opzichte van de combinatie Gam/Plus. De Plus zal vanuit een ondergeschikte positie de concurrentie moeten aangaan met een sterke speler. Als de gemeenteraad het beoogde plan wil doorzetten, zal er op zijn minst voor een gelijk speelveld gezorgd moeten worden." Aldus de ondernemersfederatie.

Na een aanbesteding, waarna een keuze is gemaakt, en zoals boven omschreven dus een democratische keuze, kan de PvdA de uitdrukking “voorkeursbehandeling” niet goed plaatsen. Er is gekozen om met één partij in zee te gaan. Die partij is vanaf dat moment de enige speler in het veld voor de gemeente. De aanname dat er een gelijk speelveld na de aanbesteding zou moeten zijn, is onjuist en niet realistisch ten opzichte van de gekozen partij.

Nu er een keuze is gemaakt, zou de Ondernemers Federatie van Midden-Delfland, zich moeten focussen op de bestaande en nieuwe ondernemers. Zij hebben recht op aandacht maar zijn niet gebaat bij voortdurende stagnatie van de plannen en uitstel en onzekerheid. Dat zou een federatie die zegt zich hard te maken voor de ondernemers, als geen ander moeten begrijpen.

De Pvda Midden-Delfland, is van mening dat langer uitstel van de centrumontwikkeling in Den Hoorn geen optie meer is. De opgeknapte Dijkhoornseweg zal profiteren van meer bezoekers en op die manier komt er mogelijk een eind aan het vertrek van kleinere winkeliers uit onze kernen. Haast is hierbij noodzakelijk, zodat ook de toekomstige ondernemer in Den Hoorn een eerlijke kans krijgt.

Namens de fractie en fractieondersteuners van de PvdA Midden-Delfland,

Aart Los, Arjen Dorenbos, Cees van de Meer, Marian Hoogendijk, Frans de Bruijn, Johan Meidam en Ben de Vries

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland