Midden Delfland

Persbericht Zwethzone

De Zwethzone: het een doen en het ander niet laten

Voor de PvdA-fractie is het cruciaal dat ook de gemeente Midden-Delfland haar verplichtingen nakomt tot realisatie van de stad-land-verbinding Zwethzone. “Als groen hart in de metropoolregio kunnen we het toch niet maken om ons aandeel niet te leveren,” aldus Elly de Jong, fractievoorzitter PvdA-Midden-Delfland.

Zij stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over de bestuurlijke en financiële consequenties van het mogelijk niet realiseren van de wandelverbinding over de Monsterse Watering en de Zweth. In hoeverre is Midden-Delfland ertoe gehouden om aangegane verplichtingen, vastgelegd in het convenant Zwethzone na te komen? Wat betekent dit voor de financiën van onze gemeente? Wat betekent dit voor de financiën van Haaglanden? Ook informeert De Jong naar de onrust die is ontstaan bij ondernemers en recreanten over het niet realiseren van de beoogde wandelverbinding. Is het college daarvan op de hoogte en is zij ook in overleg met deze ondernemers?

De PvdA-fractievoorzitter meent dat Midden-Delfland bestuurlijk gezien verplichtingen moet nakomen. Dat past een betrouwbare overheid. Zij vindt dat het een gedaan moet worden en aan het ander doorgewerkt moet worden. “Het een” betekent wandelpad en bruggen realiseren, rekening houdend met de laatste technische aanpassingen, aangedragen door ijsverenigingen en bewoners. “Het ander” betekent de planning, procedures en budgetten in beeld brengen om in de komende twee jaar een fietsverbinding door de Groeneveldse Polder te realiseren.

De Jong heeft zeker begrip voor argumenten van veiligheid en privacy van bewoners en ondernemers in de Groeneveldse Polder en aan de Molenlaan. “Maar laten we wel zijn, Midden-Delfland is geen eiland en we willen er geen hek omheen. We moeten met z’n allen ook niet overdrijven, wandelen hoort bij ons gebied, is gezond voor mensen en goed voor de lokale economie. Bovendien zijn de kades en is de Molenlaan openbaar gebied.”

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA