Midden Delfland

Open Brief nav AD artikel Harnaschkade

AD Delft: “Bewoners Harnaskade: Gloort hoop”

Geachte heer Fransen,

De titel boven het artikel in het AD (19-12-2013), naar aanleiding van uw uitspraken, had niet slechter gekozen kunnen worden.

In dit artikel stelt u, dat naar aanleiding van de stemming van mevrouw De Goede en mijn afwezigheid in verband met ziekte, er nu hoop zou zijn voor de bewoners.

Helaas, niets is minder waar.

Vanaf het begin heb ik u geprobeerd uit te leggen dat ook de PvdA Midden-Delfland hoopt, dat de bewoners van de Harnaschkade een vrije keuze kunnen maken.

Gesprekken zijn opgestart en een half jaar tijd is uitgetrokken voor onderling overleg en onderzoek naar mogelijkheden.

Daar zijn we blij mee.

Echter, de regeling Bedrijvenschap loopt af op 31 december aanstaande. De gemeente Den Haag heeft het deel van de gemeente Delft overgenomen en Midden-Delfland neemt deel voor 15%.

De illusie dat het mogelijk zou zijn een plafond voor Midden-Delfland in te bouwen, is onrealistisch en stuit in de gemeente Den Haag (begrijpelijk want ook zij staan voor een verantwoordelijk beleid) op grote weerstand.

De gemeente Den Haag heeft inmiddels ingestemd met de nieuwe regeling.

Dat wil dus zeggen, dat wanneer Midden-Delfland niet instemt, er per 1 januari 2014 geen regeling meer is en we automatisch in een liquidatietraject belanden. Dit brengt zeer grote financiële risico’s met zich mee.

Wanneer Gedeputeerde Staten (GS) het overneemt en Midden-Delfland verantwoordelijk stelt (wij hebben dan de boel opgeblazen), krijgen  wij als gemeente onvermijdelijk de rekening gepresenteerd.

Verder is GS er toe gerechtigd om bestemmingsplannen te wijzigen. Als dat gebeurt, dan kunt u van mij aannemen, dat zij zich niet verantwoordelijk voelt voor een klein aantal bewoners op de Harnaschkade. Dit klinkt hard, maar is wel de realiteit, waar we niet omheen kunnen.

Het hierboven geschetste scenario betekent einde gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap. Dat houdt dus in einde Harnaschkade en mogelijk zelfs, op den duur, einde zelfstandige gemeente Midden-Delfland.

De gemeente Midden-Delfland bestaat inmiddels 10 jaar, en ondanks het lage aantal inwoners, heeft de gemeente wel degelijk bestaansrecht in deze periode opgebouwd. Er is veel gedaan om dat te bewerkstellingen.

Binnen alle regionale overleggen ligt de gemeente Midden-Delfland nu onder vuur. Daarmee zetten we ons voortbestaan nodeloos op het spel. Om dat te voorkomen, hebben we dus ook regionaal alle steun nodig.

Nu we richting de verkiezingen gaan, lijken diverse partijen zich gunstig te willen profileren en verliezen daarbij elke realiteit en eerlijkheid uit het oog.

Wij zijn als PvdA Midden-Delfland blij dat voor ons een dergelijke profilering, uitsluitend ten gunste van kiezers, niet aan de orde is. Wij staan nog steeds voor een zelfstandige gemeente Midden-Delfland waarin we zelf de regie in handen kunnen blijven houden. Daarom hebben wij u van het begin af aan duidelijk gemaakt, dat we graag meepraten, hopen op oplossingen, maar dat opheffing van het Bedrijvenschap voor ons geen optie is.

Aanstaande maandag (extra raadsvergadering) zal ik in ieder geval aanwezig zijn. Ik hoop dat we, zij het wellicht op het randje, een liquidatietraject van het Bedrijvenschap Harnaschpolder kunnen voorkomen.

Ik vertrouw erop u mede hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

Elly de Jong-Hoogendoorn

fractievoorzitter PvdA Midden-Delfland

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA