Midden Delfland

Harnaschkade behouden !

Afgelopen dinsdag is er tijdens een commissievergadering stil gestaan rondom de stand van zaken van het Bedrijvenschap en de problematiek rondom de Harnaschkade.

Ondanks het feit dat wij als Midden-Delfland maar een klein aandeel  (15%) hebben in het Bedrijvenschap is de problematiek, veroorzaakt door de crisis wereldwijd,  ook voor ons goed voelbaar.

De gemeente Delft heeft aangegeven afscheid te willen nemen van het Bedrijvenschap. In voorbereiding op een standpuntbepaling daarover in de gemeenteraad, vindt discussie plaats over de "afkoopregeling" van de gemeente Delft, aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en het businessplan voor het bedrijvenschap.

Voor ons als fractie is het duidelijk dat wij verder moeten met dit gebied en dus ook met een regeling waarin Den Haag voor 85% deelnemer is en wij voor 15%. Het gaat om Midden-Delflands grondgebied en daarnaast om werkgelegenheid en een aantrekkelijk bedrijvengebied dat doorontwikkeld moet worden.

Cruciaal is daarbij een goed businessplan waaraan gewerkt wordt .

De PvdA Midden-Delfland is van mening dat de woningen aan de  cultuurhistorische kade - met gezinnen die daar graag wonen en willen blijven wonen - niet moeten worden gesloopt.  Het businessplan moet dan ook varianten aangeven over de mogelijkheden voor een doorontwikkeling. Ook moet daarbij het perspectief voor deze Harnaschkade en de bewoners duidelijk zijn.  Voor het eind van dit jaar komen deze gegevens op tafel en wij beraden ons daar als PvdA Midden-Delfland nader op.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA