Midden Delfland

Centrumontwikkeling Den Hoorn

In Den Hoorn is opnieuw onrust ontstaan over de centrumontwikkeling.

Na jarenlang gesteggel en na het opknappen, dit jaar, van de Dijkhoornseweg, leek het nu vlot te gaan met de voorbereidingen voor de verdere ontwikkeling van het centrum Den Hoorn.

Helaas hebben de ondernemers van Den Hoorn zich nu tegen deze ontwikkeling gekeerd.

Het lijkt er op dat we als bestuurders niet in staat geweest zijn e.e.a. duidelijk te communiceren.

Als dat zo is, wil de PvdA Midden-Delfland hierbij graag van de gelegenheid gebruik maken om hieronder een korte uitleg te geven.

  • De PvdA wil voor Den Hoorn een uitgebreid en goed winkelaanbod. Nu gaan nog veel inwoners de boodschappen doen in Delft.
  • De PvdA wil  dat de Dijkhoornseweg (die net voor ruim een half miljoen is opgeknapt) een dynamische en sfeervolle winkelstraat blijft met mogelijkheden tot uitbreidingen.
  • De PvdA is van mening dat nu zo spoedig mogelijke gestart moet worden met de bouw. De inwoners van Den Hoorn hebben al te lang gewacht.

Let op: Het is niet aan de gemeente om een voorkeur uit te spreken voor welke supermarkt of welke winkel dan ook; de gemeente bepaalt of er winkels komen en waar die dan komen. Immers, een aanbesteding of marktconsultatie dient zonder cliëntelisme te worden uitgevoerd. De kaders die zijn opgesteld om op het terrein van de gemeente te gaan bouwen, zijn vooraf door de gemeenteraad vastgesteld en uitgezet. De besluitvorming dient te gebeuren door het College op grond van deze vooraf gestelde kaders en criteria. Dit is een open en eerlijk proces.

De twee plannen (Leyten/Plus en Waaijer/Jumbo) die uiteindelijk zijn ingediend, zijn beoordeeld op deze basis van deze criteria en kaders.

De belangrijkste verschillen van deze twee plannenvoor de PvdA zijn:

De dorpse uitstraling bij plan Waaijer (2 lagen en kap), tegen 3 lagen en kap bij plan Leyten.De snelheid van mogelijke start. Bij plan Waaijer direct na aanpassing bestemmingsplan ongeacht verkoop klein aantal woningen; bij plan Leyten pas na de verkoop van 70% van de 39 appartementen.Bij plan Waaijer geen risico op leegloop van de winkels aan de Dijkhoornseweg. Bij plan Leyten worden 550 m2 extra winkels gerealiseerd. Leegloop van de winkels aan de  Dijkhoornseweg als winkelstraat is dan reëel aanwezig. (Let wel: de Dijkshoornsweg is pas opnieuw ingericht).Bij het plan Waaijer, blijft het centreren van horeca op het zogenoemde Horecaplein (in de buurt van Hoornse brug/Pitstop); bij het plan Leyten (180 m2 horeca)  komt er een andere locatie bij, waar we niet de voorkeur aan geven.Afstand ingang supermarkt (plan Leyten 70 meter; plan Waaijer 30 meter)

In beide plannen wordt gesproken over "2 supermarkten" . Plan Waaijer/Jumbo weet dat de supermarkt Plus een gevestigde winkel is met trouwe klanten. Ook bij het plan Leyten/Plus  wordt geopperd dat de huidige winkelruimte van de plus omgezet kan worden in een andere winkel.

Uit het laatste rapport uit 2013 is gebleken, dat een tweede supermarkt positief voor Den  Hoorn en de omliggende winkels is.

Het voorgaande in ogenschouw  nemend, vertrouwt de Partij van de Arbeid erop,  dat het plan Waaijer/Jumbo er voor gaat zorgen dat er snel gebouwd kan gaan worden en dat Den Hoorn kan uitkijken naar een goed, sfeervol en dynamisch winkelcentrum.

Den Hoorn verdient het !

Namens de fractie van de PvdA Midden-Delfland

Elly de Jong-Hoogendoorn

 

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA