Midden Delfland

Oorlog

Oorlog, ruzie, conflict, meningsverschil, compromis, consensus.

Kiest u maar een begrip waarvan u denkt op welke wijze de gemeenteraad over uw belang, het burger belang, met elkaar omgaat.

Waar doel je op veldprediker kunt u zich afvragen. Ik doel op de verhoudingen binnen de gemeenteraad na het drama over de herbenoeming van onze burgermeester Arnoud.

De veldprediker is regelmatig op de publieke tribune in de raadzaal aanwezig om te ontdekken wat het verschil in het debat is na en voor de burgermeesters crisis. Moet u weten, uw veldprediker is redelijk op de hoogte over het hier en nu in de Midden Delflandse politiek. Ogenschijnlijk krijg je de indruk dat dankzij of ondanks de aanbevelingen van een externe probleemoplosser, er geen steek is veranderd in het politieke gedrag van de zeventien raadsleden, de vier wethouders en de burgermeester. M.a.w. Er wordt hetzelfde aan het lijntje houden beleid gevolgd als men voor de burgermeestercrisis hanteerde. Moet ik de heikele onderwerpen waar het om gaat, nl het lange termijnperspectief die de toekomst van Midden Delfland moet bepalen, allemaal weer gaan noemen. Dus niet.

Edoch,laat mij toch een voorbeeld noemen. De herontwikkeling van het centrum van Den Hoorn; ontwikkelingsplannen daarover die reeds meer dan 20 jaar bestaan, worden door de huidige wethouder vooruitgeschoven om de betrokken partijen voor wellicht de honderdste keer de gelegenheid te geven het met elkaar eens te worden. Deze wethouder die het niet aandurft aan te pakken omdat hij karakterologisch een samenbinder is. In een andere maatschappelijke functie zou hem dat sieren. Echter politiek moet in het uiterste geval spreekwoordelijk oorlog kunnen zijn in het belang van de burgers die de wethouder vertegenwoordigt.

Het is bizar om wethouders in de raadzaal te zien haspelen als het gaat over de grote onderwerpen die de toekomst van Midden Delfland moeten bepalen. Economie, Werkgelegenheid, Onderwijs, Woningbouw m.n. Sociale woningbouw, Veroudering bevolking ten gevolge van ontbreken van enig perspectief voor jongeren binnen Midden Delfland. Er vindt inmiddels ontvluchting plaats van jongeren uit Midden Delfland, Sport en Cultuur, Veiligheid.

Dan, als burgers getuigen moeten zijn hoe deze wethouders in opperst stilzwijgen, wie zwijgt stemt toe, hun partijen bevestigen in de kwalijke rol waarop zij hebben geprobeerd de burgemeester pootje te lichten. Wethouders in de rol van wie zwijgt stemt toe en vervolgens bloemen achter de hand houden.

Wij zijn nu een paar maanden verder na het burgemeester orakel van Midden Delfland. De externe probleemoplosser heeft zijn werk gedaan en inde terecht zijn honorarium. Gedane zaken nemen geen keer. Het politieke gemummel en besluitenloosheid vindt doorgang. De burgermeester bewaakt zijn onderdanen en representeert als enig bestuurder de Cittaslow burgers.

De vraag doet zich voor, wie moest, moet er nu eigenlijk in alle realisme echt weg. De burgermeester of het college van wethouders. Aardige vraag toch voor een referendum in Midden Delfland.

Het is heel aandoenlijk te zien hoe partijen na een raads cq commissie vergadering tegen elkaar aan schurken. Zij drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was.

Precies, daar hoort het begrip consensus politiek bij.

Hartelijke groeten. Veldprediker Cees.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA