Midden Delfland

Wie wil wonen, moet je belonen

Kom daar maar eens om vandaag de dag. De regering doet aan woonsegment denken. Wat zij daarmee precies bedoelen weten ze niet. Beter zou zijn als deze regering van PvdA en VVD in doelgroepen zou denken. Groep 1 die helemaal of nauwelijks zonder huursubsidie een woning kunnen huren zonder aan de geeuwhonger te geraken. Wat is daarvoor de oplossing. Geen. Kom op Rutte met tien pond grutten. Groep 2. Die net aan met een laag edoch minimum inkomen en huursubsidie een woning kunnen huren en let wel alleen bij een humane corporatie en van de voedselbank gebruik moeten maken. Groep 3. Werkende loontrekkers met een bescheiden inkomen die toereikend is om zonder huursubsidie in een sociale huurwoning kunnen wonen. Dan nog worden dikwijls de billen samengeknepen. Dat is de groep levend met de kop net boven water en blijven zwemmen. Groep 4 De vluchtelingen statushouders die op grond van humaniteit zo snel mogelijk moeten worden onder gebracht in niet bestaande sociale huurwoningen. Help help help roept deze machteloze regering. Groep 5. De eerbare door deze liberale arbeidersregering genoemde z.g. scheefwoners die overigens op legale wijze een sociale huurwoning hebben betrokken en niet van plan zijn zich door ene minister Blok uit hun huurwoning te laten verdrijven zo blijkt uit statistische cijfers. Groep 6 de genoemde aankomende yuppen met dubbele inkomens die op de woningmarkt redelijkerwijs een woning in de vrije sector duur kunnen huren of besluiten te kopen. De alles dubbel groep. 2x1= 2. Groep 7. De jonge starters die geen kant met hun woonwensen uit kunnen omdat in de sociale huursector nauwelijks woningen voor deze doelgroep gebouwd worden. Wachttijden tussen acht en achttien jaar afhankelijk waar de jonge starters wonen. Nee, u hoeft uw ogen niet uit te wrijven, dit is echt realiteit. Kopen kunnen zij nauwelijks omdat zelfs het gezamenlijke inkomen niet toereikend is en daarop door de hypotheekverleners, de banken, afgewezen worden.

Groep 8. De seniorenwaarvoor in ons land welhaast helemaal geen aanbod in de huursector is. De vraag naar senioren woningen loopt dramatisch op mede in verband met het wegsaneren door deze regering van zelfstandige bewoning met zorg. In de vrije sector is er nog enig aanbod maar dan moeten die ouwetjes wel een zak met euro’s inzetten om huren tussen de 800 en 1200 euro en meer te betalen. Daarvoor hebben zij niet echt krom gelegen. Wellicht een alternatief voor deze doelgroep 8 kan zijn verkoop van het eigen woningbezit indien dat gewenst is.

Groep 9. De rijken die sowieso wereldvreemd zijn van de wetenschap hoe de volkshuisvesting in Nederland werkt en van de ene dag op de andere dag hun stulpjes van meer dan een miljoen te koop zetten om een stulpje te betrekken van twee miljoen of meer. Ze zetten de doelgroepen 1-2-3 en 4 in om de rijkdom nog meer te versterken.

Is deze regering nu zo wereldvreemd of zijn zij op gebrek aan realiteitszin en politiek onbenul juist wereldvreemd geworden. En niet vergeten de tweede kamer die iedere realiteitszin van links naar rechts heeft verloren en alleen bezig is met elkaar te beschimpen en niet duidelijk kan maken dat zij het echt beter weten dan het verzilte kabinet. Oppositionele betweters die zich verdringen bij de T.V actualiteit redacties om te komen braken over de onmacht van dit kabinet waarmede zij zich voor hun eigen politieke onmacht willen verschuilen. Kom op zeg en houd je bezig met waarover het echt moet gaan.

Ik laat dan maar even in het midden hoe u woongenoten lezers denken over het creatief vermogen van de gezamenlijke woningcorporaties. Ik wil als voorzitter van een huurdersorganisatie wel kwijt dat ik diep teleurgesteld ben in de corporaties als het gaat over het creatief vermogen dat nodig is om een evenwichtig volkshuisvesting beleid te creëren waardoor de door mij genoemde doelgroepen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning ook op tijd van betaalbare woonruimte kunnen worden voorzien. Mede een oplossing is als de sodemieter stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen.

O ja, Scheefwoners: getverderrie wat een walgelijke beledeging voor een grote groep sociale huurders die samen een vermogen hebben besteed aan het achterstallig onderhoud wat door veel corporaties is veroorzaakt en verzaakt.

Ik kan het zowat niet uit de keel krijgen mijnheer de volkshuisvesting minister Blok. Edoch, ik vind u een scheefminister

Qui sait tout souffrir peut tout oser.

Wie bereid is alles te lijden kan alles wagen

Veldprediker Cees van der Meer

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA