Midden Delfland

De zin, onzin en de waanzin van begrotingen

Je kunt begroten wat je wilt het pakt altijd anders uit. Niettemin is het altijd weer een mooi hoor en kijkspel in de raadzaal. Raadsleden die zich een keer per jaar voor volk en vaderland willen uitsloven om te voorzien dat de burgerwensen gehonoreerd worden. Van kleuterwensen tot oude vrouw en man voorzieningen. Maar dan gaat het wel over marginale wensen. Je weet wel een stoeptegel daar en doorganspoortje hier.

Wat zo mooi was bij de algemene beschouwingen over de begroting dit jaar was de wijze waarop de PvdAfractie zich presenteerde dit jaar. Kom dachten ze bij die fractie laten wij dit jaar onze kritiek op de begroting is visualiseren door een video presentatie te geven. Een ieder in de raadzaal keek de ogen uit. In prangende beelden met begeleidende songs werd een voorstelling gepresenteerd die onbarmhartig liet zien wat er de afgelopen regeerperiode niet was gerealiseerd ondanks of wellicht dankzij allerlei schone beloftes van de regerende CDA en OGP partijen. De videopresentatie liet indringen beelden zien van de Maaslandse Dam, Centrumplan Den Hoorn en ontwikkeling Harnaschpolder van twee jaar geleden en nu. Het was doodstil in de raadszaal en men keek de ogen uit. Wat bleek de constatering te moeten zijn. Precies. Er was gewoon helemaal niets veranderd. Ontluisterend hoe beelden praten, praten, praten kunnen beïnvloeden en het realisme kan benadrukken. Er is dus gewoon in twee jaar niets tot stand gekomen.

Vervolgens gaven de beelden ook een schrijnend beeld te zien over de vluchtelingen stroom en in welke context Midden Delfland daarin geplaatst moet worden. Inmiddels is er de afgelopen weken wel een beeld ontstaan hoe de burgers van Den Hoorn tegen de opvang en plaatsing van een aantal vluchtelingen aankijkt. Uw prediker weet het niet zeker. Maar het lijkt erop dat de tegenstanders van grootschalige opvang, wat is grootschalig in dit verband; 15 tot 20 noodwoningen, in heimelijk overleg is geraakt met de wethouder om tot menswaardige oplossingen te komen. Is dit soms het compromissenoverleg. Zo ja, dan willen we dat graag als overige burgers vernemen

De veldprediker vraagt zich overigens af hoeveel nationaliteiten zich in de loop van jaren als Medelanders binnen Midden-Delfland in volledige harmonie hebben gevestigd. Mijn schatting is twintig.

Zo zaten er nog een aantal zaken in de PvdA video presentatie opgesloten die het aankijken waard zijn.

De PvdA boerde toch goed tijdens deze begrotingbehandelingen. De een vrouwfractie diende drie moties in en alle drie haalde dezen de eindstreep. Motie alternatieve windenergie opwekking op huizen, motie fijnstofopvang en motie participatie in werkervaringsproject vluchtelingen bij sportverenigingen.

Kortom we kunnen vaststellen, dat deze visuele PvdA begrotingsbeschouwing volledig aan de verwachting heeft voldaan en het leverde nog wat op ook. Het college werd er tevens mee uitgedaagd iedere aanvang van de werkdag het oer Rotterdamse lied Geen worden maar daden aan te heffen.

Wat de prediker nog even van het het hart wil is een gezamenlijk amendement op begroting 2016 van CDA OGP en MP. Deze partijen kregen het breed in de raad voor elkaar een bedrag van € 150.000 euro van de begroting los te peuteren voor een doorlichting van de gemeentelijke personele organisatie. Wat willen de bewuste partijen eigenlijk met het amendement zeggen, dat top down - bottom up de personele organisatie aan een grote schoonmaak toe is en eigenlijk niet opgewassen is tegen de hen opgedragen toekomstige taken. Als deze bewering al juist zou blijken te zijn dan mag het de top van de organisatie worden aangerekend te hebben gefaald in het personeelsbeleid de afgelopen jaren. Het zou dan ook vooraleer beter zijn dat de top van de organisatie op het kwaliteit en kennis niveau wordt doorgelicht. Zij zijn toch degenen die de organisatie al jaren lang heeft aangestuurd wel of niet naar een vastgeroeste organisatie.

We hebben voorafgaand aan dit voorstel overleg gevoerd met de ambtelijke leiding en de Ondernemingsraad. Wij zijn blij met de wil en de potentie van de ambtelijke organisatie om zich verder te ontwikkelen zeggen de indieners van het amendement. Ja, dank je de donder. Gaat het niet goedschiks dan kwaadschiks. Medewerkers die hun vak verstaan, weten wat er speelt en daarnaast hun werk met plezier doen, zijn het meest effectief. En dat beweert de politiek die binnen het politieke spectrum in een stroperige massa geen stap vooruit komt zo laat de PvdA video op hoofdlijnen zien. Moet dat op de ambtelijke organisatie afgewenteld worden. Ik vind dit smakeloos. De politiek is en mag niet verantwoordelijk zijn voor de ambtelijke organisatie. Er is een hoofdambtenaar aangesteld voor het in stand houden van de vereiste kwaliteit en bijscholing van de ambtelijke organisatie. Dat weet de verantwoordelijk wethouder toch ook. € 150.000 . Welk advies buro wordt daarvoor ingeschakeld. Voor de helft van het bedrag komt de veldprediker een weekje langs voor de doorlichting van de indieners van CDA ,OGP en MP

Dit amendement had m.i. nooit het daglicht mogen zien.

Veldprediker Cees van der Meer

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA