Midden Delfland

Cittaslow bepalend voor begroting 2016-2019

De slak is het internationale symbool voor Cittaslow. De oorsprong van Cittaslow ligt in Italië en wel in het stadje Orvieto. Onze burgemeester Arnaud reist er graag naar toe. Cittaslow gaat uit van oorspronkelijk gebruik van gewassen, zaden, dieren en allerlei historische landbouwgebruiken. De micro organismes in de aarde zijn mede bepalend voor, op welke wijze de boer zijn gewassen mag telen en op welke wijze hij de veeteelt mag bedrijven. De z.g., nieuwe ecologische teelttheorie die ook voor Midden Delfland moet gelden. M.a.w. de koe in de wei is ondergeschikt aan het micro organisme krioelend in de wei. De vogels moeten vrij baan hebben in de wei inclusief hun ei. Alles in het ontwikkeling denken en doen in Midden Delfland is, als we de begroting moeten geloven, aan de wil van het begrip Cittaslow ondergeschikt. Eeuwen lang deed de boer en de landbouwer op hun land wat ze moesten doen. Het Midden Delfland bebouwen volgens een natuurlijk denken en doen. Eeuwen later, anno 2015, moet onze gemeenteraad het toekomst perspectief vaststellen met een begroting die gebaseerd is op de elitaire uitgangspunten van Cittaslow denken wat bestaande voedselketens en hedendaagse landbouw producties verafschuwd. Het is toch heel helder wat de burgers van Midden Delfland willen. Dat is het realiseren en in stand houden van een veilige, gezonde en aangename leefomgeving en een bijdrage leveren aan een duurzaam Midden Delfland. Maar dat deden we toch al eeuwen lang. Duurzaamheid is een van de basisprincipes van Cittaslow. Wat een open deur zeg. Dat belijden de Midden Delflanders al eeuwen en kennelijk zijn onze volksvertegenwoordigers van Midden Delfland zich dat tot op heden niet bewust. Geen misverstand. Natuurlijk, in twee betekenissen, kunnen de doelstellingen van Cittaslow een toegevoegde waarde zijn voor de toekomstige leefbaarheid in Midden Delfland. Maar het zou wel leuk en zinvol zijn indien het persoonlijk creatief vermogen van raadsleden een grondlegger zou kunnen zijn voor de invulling van de begroting 2016 – 2019 zodat een politieke samenhang te ontdekken is in wat raadsleden wel of niet belangrijk vinden op welke wijze de geldmiddelen worden besteed aan een leefbaar Midden Delfland. En waarover hebben we het dan, precies over, weten, economie, werk, wonen, welzijn, onderwijs, cultuur, sport in een Midden Delfland waar mensen elkaar verdragen in verschillende opvattingen maar niet in de nek geblazen wordt door de doctrines van Cittaslow. Liever zonnepanelen samen met Cittaslow dan opgelegd door Cittaslow. Cittaslow Midden Delfland 2015 moet zich bewust worden dat de boeren en burgers van Midden Delfland van meer dan drie eeuwen geleden in primitiviteit al toepasten wat Cittaslow in 2015 probeert uit te vinden. Meer dan drie eeuwen lang hebben de boeren en burgers van Midden Delfland zorg gedragen voor een Midden Delfland zoals we het met z’n allen in 2015 ervaren en beleven. Een gemeenteraad die de gemeente begroting onderwerpt aan de elitaire waarden van de ideologie Cittaslow moet zich afvragen of die zich niet laat afleiden van het eigen denken en doen als het gaat om duurzaam handelen. Dat daarbij de Cittaslow ideologie een handje kan helpen is niets mis mee. Maar een begroting daaraan ondergeschikt maken wel

Veldprediker Cees van der Meer

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA