Midden Delfland

Vluchten kan niet meer

Er is een mensenstroom ontstaan die uitweg zoekt uit een gigantische levensmisere.

Door oorlogsgeweld en andere vormen van verbanning zoeken duizenden mensen het heil voor het verdere leven een nieuw geluk in Europa. Mensonterend zijn de dagelijkse beelden. Europa weet er geen raad mee en raakt op vele fronten verdeeld hoe men de dagelijkse stroom van vluchtelingen kan opvangen of door kunnen sturen of bevelen naar de buurlanden. Het gevolg is dat er volledige ontheemding gaat ontstaan en zelfs grote groepen aan het lot van alle dag overlaat. Sluiten van grenzen is een soort ver van mijn bedshow. Ik heb geen zin te gaan moraliseren. Wat hard aankomt, is dat ook in ons z.g. gastvrije Nederland er uitingen zijn van grove afwijzing als er zich vluchtelingen over de Nederlandse grens melden voor onderdak en een hap eten. Er in de tweede kamer leden zijn die mij door hun opvattingen doen denken aan ’40 – ’45. Eigen volk eerst en verder niks vluchtelingen. Waar hoorden ik dergelijke geluiden eerder in mijn leven.

Dicht bij huis in Midden Delfland werd door de CDA fractie een vraag gesteld in de raadscommissie op welke wijze de gemeente de hand zou kunnen reiken aan de opvang van vluchtelingen. Je zou toch hebben mogen verwachten dat binnen het college al nagedacht zou zijn op welke wijze Midden Delfland vluchtelingen onderdak en verzorging zou kunnen bieden. Helaas bleek dit nog miniem, Grootschalige lege gebouwen niet aanwezig, het reguliere aantal te huisvesten asielzoekers is tot nu toe niet gehaald, en inmiddels zijn we twee weken verder en het is doodstil in de Cittaslow oase Midden-Delfland. Of is er toch enig geruis onder het gemeentelijk strodak onder aanvoering van onze burgemeester Arnoud, en denken de raadspartijen na over actie. Het kan toch niet zo zijn dat de ene gemeente op de daden van de andere gemeente zit te wachten binnen onze regio.

Het kan toch niet zo zijn dat het college enkel moet vaststellen dat er binnen Midden Delfland geen ruimtes beschikbaar zijn waarin een aantal, 50 tot 100 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Als er mooie koeienhotels binnen onze groenoases kunnen worden gebouwd dan moeten er toch ook alternatieven zijn voor mensen die onder mensonterende oorlogsomstandigheden hun land hebben moeten verlaten. Denk aan de leegstaande gereformeerde Kerk in Schipluiden… wat kan een betere bestemming zijn van zo’n voormalig Godshuis….   Kortom, een variant die de overweging waard zijn is, denk ik zo

Geacht college van Burgemeester en wethouders en raadsleden, de burgers van Midden Delfland mogen toch verwachten dat het creatief vermogen van de volksvertegenwoordiging wordt ingezet om het lot van vluchtelingen te verzachten. Zeker is dat het burgerinitiatief niet achter zal blijven. Dus geen politiek maren. De schouders eronder en de omstandigheden voor de vluchtelingen mede helpen klaren.

“Vluchten kan niet meer”.

Veldprediker Cees van der Meer.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA