Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Begroting 2020 en verder

Dinsdag 12 november 2019 werd de begroting voor het komende jaar besproken in de gemeenteraad. De komende vier jaar zal er ongeveer 10 miljoen euro bezuinigd moeten worden. In 2020 zijn de bezuinigingen nog niet ingrijpend, maar vanaf 2021 zal er veel bezuinigd gaan worden op zaken die we in de samenleving gaan merken.

De Bibliotheek moet weer fors bezuinigen en heeft aangekondigd dat de vestigingen in Schipluiden en Maasland mogelijk dicht moeten. Doordat Welzijn Midden-Delfland minder geld gaat krijgen, is het waarschijnlijk dat er veel activiteiten gaan stoppen of dat er een eigen bijdrage gevraagd gaat worden. De gemeenteraad heeft het college gevraagd meer helderheid over de effecten van dit soort bezuinigingen te geven zodat we eventueel nog kunnen bijsturen.

Als PvdA hebben we nogmaals aangegeven dat er wat moet gebeuren met het beheer van de Hoornbloem. Zoals de Hoornbloem nu beheerd wordt, is het een suffe bedoening. Wij pleiten ervoor om van de Hoornbloem een echt maatschappelijk dorpcentrum te maken. Een levendige kern, zodat het beter past in de visie van vitale dorpen. We zijn ervan overtuigd dat er veel meer van te maken is, tegen lagere kosten voor de gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat we hierover in het begin van 2020 jaar een voorstel kunnen verwachten.

Het was goed schrikken voor de PvdA met het antwoord van het college op onze vraag of we nog tegenvallers konden verwachten. Het antwoord was, dat we onverwachts 1 miljoen euro tekort kwamen in het afgelopen kwartaal. Daarmee is onze reserve naar een schrikbarend laag bedrag gedaald. Op onze vraag wat de effecten hiervan verder zijn voor komend jaar kon de wethouder nog geen antwoord geven. Een uitermate zorgelijke situatie vindt de PvdA. Derhalve heeft de fractie, na ampele beraadslaging en schoorvoetend, toch ingestemd met de begroting 2020. Onze zorgen zijn er niet minder om, maar als PvdA willen we constructief blijven meewerken aan de financiële toekomst van onze gemeente.

Het mag u duidelijk zijn dat we ons ernstige zorgen maken over het financieel beleid van dit college.

Namens de Fractie PvdA Midden-Delfland
Ellen Snethlage
21 november 2019

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA