Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Beter nieuws !?

Bij de begrotingsbehandeling 2018 en 2019 heeft de PvdA middels een ludieke actie nogmaals het terugdringen van het te snel rijden op het winkelgedeelte van de Dijkshoornseweg onder de aandacht van het college gebracht. In januari 2019 is er een gesprek gevoerd met ondernemers en bewoners van dat gedeelte van de straat. De wethouder heeft toegezegd ermee bezig te zijn.

Op 26 februari jl. verscheen op de website van WOS Nieuws het artikel Midden-Delfland maakt Dijkshoornseweg 'langzamer', waarin wordt aangekondigd dat er wat maatregelen komen op de Dijkshoornseweg. Dit gaat niet alleen over het winkelgedeelte, maar aangezien het plakken van de 30 km stickers slechts het begin is van de maatregelen, verwachten we dat ook het winkelgedeelte spoedig wordt aangepakt.

denhoorn

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA