Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Centrum Den Hoorn – stand van zaken

Op 3 oktober 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak op de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het centrum van Den Hoorn (raadsbesluit 17 januari 2017). De Afdeling heeft de planologische bezwaren gericht tegen het verkeer en het parkeren afgewezen. In het bestemmingsplan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen voor de nieuwe ontwikkelingen. Wel heeft De Afdeling opgedragen om binnen een half jaar het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en nader te motiveren.

In februari 2019 heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland verklaard de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State te sturen. Zowel de gemeente als de bezwaarmakenden hadden een extern advocatenbureau ingehuurd om de voorgestelde wijzigingen te beoordelen. Blijkbaar geldt voor advocaten dat als je er een paar binnenvaartschepen aan kwartjes ingooit, ze een document produceren dat je standpunt ondersteunt. De advocaten spraken elkaar dus tegen. Daarom is het nu aan de Raad van State om uitspraak te doen.

De advocaat van Plus (en anderen) wees de gemeenteraad op een lange lijst bezwaarmogelijkheden die nog mogelijk zijn als de Raad van State groen licht geeft. Het centrumplan voor Den Hoorn zit voorlopig dus nog muurvast. De enige winnaars zijn de advocaten die hier goud geld aan verdienen.  Het is een groot goed dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen plannen die tegen hun belang in gaan, maar als dit op steeds oneigenlijker gronden gebeurt, dan wordt het een trieste vertoning. De PvdA vindt dat Den Hoorn beter verdient!

 

 

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA