Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Resultaatgericht werken binnen de WMO, van belang voor wie?

Vanaf 1 januari 2019 (2020 voor bestaande klanten) gaat de gemeente resultaatgericht werken binnen de WMO als het gaat om huishoudelijke zorg. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer in uren wordt geïndiceerd maar in resultaat.

U krijgt bijvoorbeeld geen 3 uur huishoudelijk zorg maar ‘een schoon huis’ door een gecontracteerde zorgaanbieder. Valt uw huidige aanbieder niet onder de gecontracteerde aanbieders dan kan het zijn dat u een andere hulp krijgt.

Ook het aantal uren staat niet meer vast, alleen het resultaat telt. Gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waarin de omvang van de zorg (aantal uren) wel vastgelegd moet worden in het zorgplan, ziet de PvdA Midden-Delfland deze ontwikkeling met het nodige voorbehoud aan.

Vorige week dinsdag 5 februari was er een informatiebijeenkomst voor mantelzorgers georganiseerd door de gemeente. Daar kreeg men te horen dat er vooral meer geluisterd gaat worden naar de wens van de mensen die hulp nodig hebben. De PvdA ziet dit op een aantal vlakken anders en ziet de druk op de mantelzorgers alleen maar toenemen en het sociale aspect van de zorg afnemen. Soms is aandacht geven een neveneffect van in dit geval huishoudelijke zorg verlenen, maar dit kan voor een oudere of iemand met een beperking net het verschil maken. We blijven het resultaatgericht werken kritisch volgen maar kennen de gemeente Midden-Delfland ook als organisatie die goed zorgt voor zijn inwoners. We gaan er van uit dat dit ook het uitgangspunt is bij deze nieuwe werkwijze.

Februari 2019

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA