Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Laagdrempelige informatie-uitwisseling, waarom niet?

In de raadsvergadering  van 22 januari 2019 heeft de PvdA een amendement ingediend op het door het college voorgelegde Beleidsplan Communicatie.

Wat de PvdA Midden-Delfland in dit plan miste, is een laagdrempelige informatie- uitwisseling van inwoners en het gemeentebestuur. Wij vinden dat belangrijk om twee redenen, namelijk:  dat alle inwoners goede en feitelijke informatie krijgen en dat bij langdurige projecten de betreffende inwoners actuele informatie krijgen over de ontwikkelingen binnen dat project.

Momenteel is het zo dat het college en ambtenaren kijken wat er op Facebook en Twitter wordt geschreven over de gemeente. Daar krijgt men de nodige informatie mee binnen.   Maar er zijn ook veel inwoners die geen gebruik maken van deze sociale media. Wat hun mening is of hun gedachte over wat er leeft, bereikt zo wellicht de betrokken wethouders en ambtenaren niet.

Verder is het de PvdA Midden-Delfland opgevallen in gesprekken op straat, in de winkels en bij verschillende bijeenkomsten, dat onze inwoners niet weten wat de stand van zaken is rond  bijvoorbeeld de centrumontwikkeling in Den Hoorn.

Deze twee gedachten hebben ervoor gezorgd,dat wij een voorstel hebben gedaan om deze informatie-uitwisseling te borgen door jaarlijks in elke kern een informatieavond te organiseren waar inwoners en gemeente elkaar kunnen ontmoeten en elkaar op de hoogte kunnen brengen van de situatie op dat moment.

Teleurstellend dat de andere fracties daar anders over denken. Geen meerderheid dus voor ons voorstel. Bent u van mening dat dit wel een goede zaak is? Laat het ons weten.

Ook van  andere zaken die u graag onder de aandacht wil brengen bij de bestuurders van onze gemeente, wij spelen het graag voor u door.

Namens de Fractie PvdA Midden-Delfland

Ellen Snethlage


Januari 2019

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA