Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

De begroting van 2018

Op dinsdagavond  13 november 2018 heeft in de gemeenteraad het debat over de begroting 2018 plaats gevonden. Zoals u van ons gewend bent hebben wij kritisch gekeken naar de cijfers waaruit het komende beleid naar voren komt.

Conclusie? Er moet nog veel gebeuren !

logo1Met een ludieke actie heeft de PvdA Midden-Delfland maar weer eens aandacht gevraagd voor de veiligheid op de Dijkshoornseweg in Den Hoorn. Hard rijden is daar nog steeds mogelijk, hoewel er een snelheidslimiet is van 30 km/h. Een proef met een drempel zou in 2016 al gerealiseerd worden. Helaas, zo constateerden wij, lijdt het college hardnekkig aan een onoplosbare drempelvrees. De symbolisch aangeboden drempel heeft tot nu toe nog geen effect gehad.

Veiligheid in ieders belang, dus college doe er iets aan.

Mag je zijn wie je bent? Natuurlijk vindt de PvdA Midden-Delfland dit een vanzelfsprekendheid. Dat is nog niet overal in Midden-Delfland een feit. Daarom hebben we, samen met de fractie van D66, een motie daarover ingediend. In  deze motie vragen we het college nu snel te komen met een voorstel om een goed beleid hierop in alle gelederen van onze samenleving te realiseren.

Groen is mooi, groen is wenselijk, groen is de kleur van onze gemeente. Althans, Midden-Delfland lijkt een groene gemeente, maar dat wordt voornamelijk bereikt door het buitengebied. Onze kernen zijn minder dan gemiddeld groen. Veel tuinen zijn en worden betegeld, met de verkoop van snippergroen verdwijnt geregeld groen omdat deze snippers ook gebruikt mogen worden voor parkeerruimte.

Tijd voor actie, vindt de PvdA Midden-Delfland en roept het College op om nu werk te gaan maken van beleid. Diverse keren is door verschillende fracties aandacht gevraagd om groen groen te laten; dat geldt voor openbaarbaar groen dat ook door bewoners onderhouden kan worden en betere voorlichting waarom groen in de kernen van belang is voor iedereen.

Voorbeeld: wanneer  erftoegangswegen opnieuw bestraat worden is de PvdA van mening dat er  gekeken moet worden of delen daarvan “vergroend” kunnen worden of er gescheiden waterafvoer aangelegd kan worden enz. Dit kan dan samen met de bewoners gedaan worden.  Ons groenbeleidsplan is helaas nog niet aangepast aan de wens voor klimaatadaptatie en vergroening van onze kernen. In een motie, samen ingediend met de OGP fractie, hebben we de raad en het college opgeroepen zo snel mogelijk werk te maken van aanpassing van het groenplan.  De PvdA wil dat iedereen mee doet om onze gemeente te vergroenen en aan te passen aan de klimaatverandering. Deze motie is door de hele raad aangenomen.

In een motie hebben wij onze zorg uitgesproken over de richting waarin de zorgondersteuning zich ontwikkelt namelijk resultaatgericht werken en geen vast aantal uren meer. Huishoudelijke hulp is er uiteraard voor om een schoon huis te krijgen maar het heeft ook een signaalfunctie. Wat is er nodig voor de cliënt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren en wie houdt in de gaten of het goed gaat met de cliënt? Het College heeft toegezegd dit aspect mee te nemen in de evaluatie van de nieuwe manier van werken. Een vinger aan de pols of dit ook gerealiseerd gaat worden, is dus gewenst. Wij houden u op de hoogte.

Zo op de drempel van het nieuwe jaar, spreken wij de wens uit dat het college in het nieuwe jaar voortvarend te werk zal gaan en de tot nu toe ervaren drempelvrees achter zich zal laten.

Ellen Snethlage

Fractie PvdA Midden-Delfland

December 2018.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA