Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Dorpshuis Maasland?

In juni 2017 heeft de PvdA, samen met de VVD, een motie ingediend om van het oude gemeentehuis in Maasland een dorpshuis te maken. Dit was mede ingegeven doordat het gemeentehuis en het pand Barendrecht ernaast al enige tijd leeg stonden en een aantal verenigingen geen huisvesting meer zouden hebben als de Magneetkerk verdween. Bij het opstellen van het plan “Maasland onder de loep” hebben we goed samengewerkt met veel vrijwilligers uit Maasland.

Helaas bleek toen dat er niet een meerderheid was voor het uitgebreide plan, maar men wilde wel in meerderheid een dorpshuis in het oude gemeentehuis, met daarin een ontmoetingsplek en eventueel horeca.

Intussen hebben we verkiezingen gehad. We hebben goed gekeken naar de verschillende verkiezingsprogramma’s en waren dus hoopvol over het ontstaan van dit dorpshuis.

Zo schreef OGP: “Het oude gemeentehuis wordt een echt ‘Dorpshuis’ voor ontmoeting, bijeenkomsten, horeca en evenementen als het jaarlijkse Sinthuis.”

Wat er na de verkiezingen gebeurde geeft het onverwachte van politiek aan. De VVD maakte een draai van 180 graden en ook OGP had plotseling geen behoefte meer aan een dorpshuis in het oude gemeentehuis. Het gevolg hiervan is dat de verenigingen, ook als ze geen kerkelijke band hebben en de gebouwen niet erg geschikt zijn, alleen terecht kunnen in de gebouwen van de Protestantse Gemeente Maasland. Daarbovenop zal deze kerk ook geld krijgen van de gemeente om ruimten aan te passen. We hopen dan maar dat deze verenigingen in de besteding enige invloed krijgen zodat het leed van een onaangepaste ruimte toch enigszins wordt verzacht.

Nu het dorpshuis er niet gaat komen en er dus niet geluisterd is naar de wensen van veel inwoners moet de gemeente opnieuw pogingen gaan doen de gebouwen te verkopen. De PvdA heeft gevraagd om niet voor een maximale winst te gaan als er een sociaal-maatschappelijke bestemming aan deze gebouwen gegeven kan worden (zoals een ontmoetingsplaats voor burgers). Daarnaast heeft de PvdA benadrukt dat op de plaats van de kantoorvleugel, die gesloopt zal moeten worden, woningen voor jongeren en senioren en sociale woningbouw moeten komen.

Natuurlijk kunt u van ons verwachten dat wij de voortgang nauwkeurig in de gaten zullen houden.

Namens de Fractie

PvdA-Midden-Delfland

5 oktober 2018.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA