Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Verbreden A4

De A4 is net twee en een half jaar in gebruik. De verwachtingen dat de A4 een deel van de overlast op de A13 zou overnemen is meer dan waar gebleken. Meerdere keren per dag kunnen we dat zien,  omdat het verkeer nu regelmatig stilstaat op het stuk A4 Midden-Delfland. De eerste gedachte is dan ook het verbreden van de A4. Logisch? Voor de PvdA niet. Wij zijn van mening dat eerst eens gekeken moet worden wat de echte knelpunten zijn. Wanneer de file namelijk begint bij de bijvoorbeeld de Ketheltunnel, of het knooppunt Ypenburg of het knooppunt Prins Clausplein,  wordt de file niet opgelost door verbreding.

Bij de aanleg van de A4 is de gemeente toegezegd dat we de weg niet zouden zien, horen of ruiken en dat er compensatie zou plaatsvinden. Nog niet alle compensatie is uitgevoerd en op sommige plekken is de overlast nu al zo groot dat daar nog extra oplossingen voor gevonden moeten worden.

Natuurlijk moet de  Gemeente Midden-Delfland zijn steentje bijdragen om de verkeersproblematiek in deze regio goed te krijgen, maar niet tegen elke prijs. Daarom pleit de PvdA er voor om eerst de ontstane problemen van de aanleg van de A4 op te lossen, en dan pas te kijken of en zo ja hoe een eventuele verbreding samen met andere aanpassingen het verkeersnet gezond gemaakt kan worden.

Natuurlijk gaat de PvdA er van uit dat de eventuele verbreding het compensatieprincipe weer gebruikt gaat worden, omdat het Midden-Delflandse landschap een grote waarde voor deze regio heeft.

We zien de ontwikkeling hiervan met terughoudendheid en belangstelling tegemoet.

Bedenkt wel, een groene omgeving is geen luxe decoratie, maar van levensbelang!

Namens de PvdA Fractie

Ellen Snethlage

september 2018.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA