Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Zorgen bij de PvdA Midden-Delfland over de portefeuilleverdeling wethouders

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, heeft de uitslag geleid tot een min of meer voor de handliggende keuze van een bestuur van  CDA en OGP. Aldus geschiedde en om een meerderheid te krijgen is de VVD gevraagd aan te sluiten. Daarmee was de coalitie gevormd. De afgelopen weken hebben ook de overige partijen kennis mogen nemen van het voornemen van dit nieuwe bestuur, bestaande uit CDA, OGP en VVD.

De PvdA heeft begrip voor de keuze van 3 in plaats van  4 wethouders, zoals in het vorige bestuur.  Op die manier is er immer een gelijkwaardige stemverhouding. Wel is de PvdA zeer verbaasd dat er niet gekozen is voor een sterk bestuurdersteam, daarvoor heb je immers 4 gelijkwaardige partners nodig.

De portefeuilleverdeling bij de beoogde wethouders is op zijn minst opvallend en in de ogen van de PvdA in onbalans.

Wethouder Sonja Smit (OGP) heeft een zodanige portefeuille gekregen, waarbij  de haar toebedachte taken weinig of geen politieke inhoud hebben, maar taken behelsen die zich voornamelijk in het gemeentehuis afspelen.

Wethouder Hans Horlings (CDA) daarentegen heeft een groot deel van het sociaal domein erbij gekregen van voormalig wethouder De Goede. Een onverkwikkelijke zaak, vindt de PvdA. Een wethouder die nagenoeg dezelfde portefeuille heeft als in het vorige bestuur en deze fulltime uitvoerde, krijgt nu een groot deel van het sociale domein erbij. Dit vinden we alleszins zorgelijk. Immers, het sociale domein gaat over de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Die dienen op zijn minst volledige aandacht te krijgen.

Wethouder Wendy Renzen (VVD) een nieuwkomer in de politiek en dus een kandidaat zonder politieke ervaring, krijgt een zware portefeuille, waar menig ervaren wethouder in het verleden al over is gestruikeld.

Dan hebben we nog de rol van de burgemeester. Deze zou een politiek en stabiele factor dienen te zijn in een bestuur dat nu de scepter gaat zwaaien.

Gelet op het voorgaande, komt het de PvdA voor dat de burgemeester in de verdeling van de portefeuilles lijkt te zijn overgeslagen. Juist met de keus voor drie wethouders is het meer dan logisch de taken meer gelijkelijk te verdelen om zo een evenredige behartiging van de taken te hebben waar de gemeente Midden-Delfland de komende vier jaren voor komt te staan.  

Natuurlijk heeft de burgemeester de “wettelijk verplichte zaken” zoals veiligheid en zijn rol in het burgemeestersnetwerk betreffende Cittaslow. De PvdA is van mening dat met name de interne portefeuilles van voorlichting, communicatie, en personeel bij uitstek een taak is die de burgemeester zou moeten vervullen. Ook binnen de Metropoolregio is het de juiste keuze om tussen de andere burgemeesters een burgemeester te plaatsen in plaats van, zoals nu de bedoeling is, een wethouder.

De PvdA vraagt zich af wat bij de verdeling van de portefeuilles de argumenten zijn geweest om dit zo te doen?  Een wonderlijke verdeling en een niet aanvaardbare verdeling vindt de PvdA, zeker nu er twee onervaren wethouders mede het bestuur gaan vormen.

Wellicht zijn de burgers, dit gelezen hebbende, net zo bezorgd als wij.

 

PvdA/Midden-Delfland /25 mei 2018


Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA