Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Den Hoorn centrum ontwikkeling, “de eeuwige onvoltooide”…?

“Dat kan zo niet langer”, dacht ik, “en rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018  heb ik me verdiept in deze, inmiddels twintigjarige geschiedenis  van de nieuwe supermarkt in Den Hoorn, die nog steeds niet is gebouwd. Ik heb daartoe met een paar (oud)betrokkenen over dit onderwerp gesproken. Om u niet te vermoeien met een twintigjarig relaas en om  de internetsite leesbaar te houden, volgt hieronder een samenvatting”.

Waar twee partijen vechten hebben er twee schuld en dat is in dit geval niet anders is mijn conclusie. Van beide zijden (gemeente Midden-Delfland en bouwbedrijf GAM van Leeuwen) was het een aaneenschakeling van miscommunicatie: naar elkaar, naar de inwoners van Den Hoorn, naar andere ondernemers. Dat de communicatie uiteindelijk via rechters ging lopen, hielp hierbij zeker niet: een rechtszaak levert toch al snel twee tot drie jaar vertraging op. Met een aantal rechtszaken achter elkaar vul je de decennia wel. Maar wie is daar bij gebaat?

Goed, door naar het heden. Er is een plan dat de goedkeuring draagt van de gemeenteraad. Er loopt echter nog een rechtszaak, waardoor dit plan nog niet kan worden uitgevoerd. Deze rechtszaak gaat officieel niet over het plan zelf, maar over een tekort aan parkeerplaatsen in Den Hoorn: zowel een huidig, als een eventueel toekomstig tekort. Het werkelijke doel komt mij voor als een uitstel van de bouw van de nieuwe supermarkt, omdat dat mogelijk zou kunnen leiden tot afstel. Het gevolg van deze rechtszaak is inmiddels, dat het Koningin Julianaplein omgebouwd zal gaan worden tot parkeerplaats (de huidige coalitiepartijen CDA, OGP en VVD stemden hiermee in).

Dat kunnen we niet laten gebeuren. Willen we echt met zijn allen het slechtste scenario voor Den Hoorn op die manier laten ontstaan?

Kunnen beide partijen, voor het behoud van een gezellig en markant plein in het centrum van Den Hoorn, niet de strijdbijl begraven en beide wat water bij de wijn doen? Waar gaat het eigenlijk nog om. Eigen gelijk, je zin doordrijven, gezichtsverlies?

De Raad van State zal ooit wel een keer uitspraak doen over dit “parkeerprobleem”; kan er dan gebouwd worden? Misschien, maar er dreigt nog een rechtszaak: naast het bouwterrein ligt nog een stukje grond van GAM van Leeuwen. Bij het plan van GAM van Leeuwen zou dit gebruikt worden voor de nieuwe supermarkt. Nu het een ander plan wordt, is de kans aanwezig dat deze grond vooral gebruikt zal worden om de komst van de nieuwe supermarkt verder te vertragen door er een rechtszaak mee te forceren.

Gezien het voorgaande, vragen wij ons in alle eerlijkheid af of beide partijen echt het beste voor hebben met de gemeente Midden-Delfland en in het bijzonder met Den Hoorn.

Daarom doet de PvdA hierbij een appèl op beide spelers in deze slepende affaire.

Beste GAM van Leeuwen: bespaar jezelf en het dorp veel ellende en verkoop die grond, zodat het nieuwe plan meer ruimte heeft waardoor het huidige supermarktplan qua parkeerplaatsen minder slecht wordt en er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen. Het zou mogelijk moeten zijn om hier een voor beide partijen acceptabel bedrag voor te krijgen. Soms is het beter om na “A” geen “B” te zeggen, maar zeker geen “C”, “D”, “E” of “F”. Uiteindelijk wordt alleen de advocaat beter van nog een rechtszaak.

Beste gemeente Midden-Delfland en Waaijer/Jumbo: koop dit stukje grond tegen een voor beide partijen acceptabel bedrag en maak daarmee het huidige supermarktplan beter, bijvoorbeeld door een betere plaatsing van het gebouw en extra parkeergelegenheid.

Hiermee kunnen we het Koningin Julianaplein het lot van “parkeerplein” besparen.

Zo moeilijk moet dat toch niet zijn !

 

Met vriendelijke groet,

Johan Meijdam
PvdA Midden-Delfland

Mei 2018

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA