Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Info-avond zendmast Den Hoorn, een gemiste kans !?

Maandag 16 april jl. was er een informatieavond over de plaatsing van een zendmast op de kerktoren in Den Hoorn. Omdat het onderwerp de gemoederen in Den Hoorn al enige tijd bezighoudt, en ik als fractievoorzitter van de PvdA ook al de nodige correspondentie van tegenstanders had ontvangen ging ik met veel interesse naar deze avond. Eén van de ontvangen brieven was van een groep tegenstanders die hadden aangegeven dat een deskundige van hun kant niet in het ‘panel’ mocht en dat ze het daar niet mee eens waren.

Het was een goed bezochte avond en er is van beide kanten veel gezegd, maar helaas te weinig naar elkaar geluisterd. De mensen die kwamen om echte informatie te ontvangen zijn geen stap verder gekomen; de mensen die de idee hadden dat er nog onderhandeld kon worden, zijn van een koude kermis thuisgekomen. Immers, het plaatsen van de antenne was inmiddels een voldongen feit. Er was namelijk niets meer te onderhandelen.

Mocht deze informatiebijeenkomst tot doel hebben gehad om vóór- en tegenstanders nader tot elkaar te brengen, dan kunnen we helaas constateren dat dit niet het geval is geweest. Beide partijen gebruikten verwijzingen naar rapporten, onderzoeken en deskundigen om hun gelijk te halen, al dan niet met te staven beweringen. Jammer van alle inzet, de bedoeling was immers goed. 

De PvdA vraagt zich af of deze vorm van informatie verstrekken door de gemeente goed is.  Burgerparticipatie blijft een lastig begrip, want bij de burger heerst vaak de gedachte dat men nog invloed kan uitoefenen op het besluit. In de praktijk is dat vaak niet het geval.

Immers, zoals ook blijkt in bovenstaande situatie, is het besluit al genomen en kan er soms nog invloed zijn op de uitvoering. Maar, zoals uit de praktijk van de afgelopen jaren blijkt, bestaat de “participatie” vooral uit informatie verstrekken door de gemeente, met na afloop, terecht, gefrustreerde burgers. Dat moet anders, vindt de PvdA Midden-Delfland.

Wat de gemeente in dergelijke situaties beter kan doen, is het organiseren van een informatiemarkt, waarbij de verschillende groepen kunnen aangeven wat hun standpunten zijn, waar die vandaan komen en welke mogelijkheden er eventueel zijn om, zoals bij de zendmast, het Rijksbeleid van plaatsing, indien gewenst, te sturen.

 

 

Namens de fractie van de PvdA Midden-Delfland

Ellen Snethlage

 

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA