Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Overpeinzing na de gemeenteraadsverkiezingen!

Het kan u niet zijn ontgaan dat er de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 al weer achter de rug zijn.

Geen partijmensen meer op straat bij de supermarkt die u willen spreken, geen schending meer van de “ja/nee” sticker op uw brievenbus en geen banners en posters meer van partijleden die u in de straten en op pleinen vriendelijk proberen te verleiden op hun te stemmen.

Ineens is er radiostilte. De uitslag is bekend, een grote foto in De Schakel van afscheidnemende raadsleden en een grote foto van beëdigde raadsleden. En nu?

Het is of Midden-Delfland de adem inhoudt. Gaat er echt iets veranderen? Gaat er een nieuwe frisse wind waaien? Durven we echt het roer om te gooien en met een nieuw politiek elan en met nieuwe spelers de gemeente stevig op de kaart te zetten?

Het CDA heeft het voortouw in deze ontwikkelingen. Er worden gesprekken gevoerd en er wordt gewikt en gewogen. Wordt er alleen gekeken naar grotere partijen en zijn de kleinere partijen uit beeld? Of zijn juist die kleinere partijen van grote waarde als je streeft naar een breed draagvlak?  Wat heeft u als kiezer bedoeld? Hoe gaan we de uitslag interpreteren?

Wij zijn benieuwd naar de uitkomst. U ook?

 

 

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA