Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interview Tineke van Nimwegen


De gang naar de stembus van de inwoners van Midden-Delfland  is in aantocht.  We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen gebruik maken van hun democratisch recht te gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad in ons mooie en bijzondere Midden-Delfland. De stemkaarten zijn aan alle stemgerechtigden verzonden en de lijst met kandidaten is op alle huisadressen bezorgd.
tineke
In de afgelopen weken lieten we onze kandidaten in een reeks interviews aan het woord. In de laatste opmars naar 21 maart 2018, is het nu de beurt aan onze voormalig wethouder Tineke van Nimwegen, weliswaar niet meer politiek actief, maar wel vanuit haar dorp Maasland zichtbaar in onze gemeente en gemeenschap. We laten haar graag aan het woord over de komende verkiezingen.

Tineke, op welke manier ben je nog betrokken bij de lokale politiek?
“Laat ik beginnen om te vertellen dat ik na mijn prachtige afscheid in 2014, even helemaal niets deed. Echt bewust uitrusten, daarnaast genezen van een heupfractuur na een ongelukkige val en nadenken wat ik verder als “actief gepensioneerde” zou gaan doen. Ik wilde graag iets voor het land en voor de stad gaan doen. Ik kom immers uit Den Haag, was daar als gemeenteraadslid actief voordat ik in Midden-Delfland wethouder werd. Op vrijwillige basis ben ik sindsdien voorzitter van het ondernemersnetwerk van het Haagse Museon (Museum van Onderwijs en Wetenschap) voorzitter van het Netwerk Zwethzone en Ambassadeur Cittaslow Nederland. In deze laatste functie ben ik benoemd, met drie andere (oud)bestuurders. Ook werkte ik met anderen aan een mooie viering van 775 jaar Maasland van waaruit in 2016 het “initiatief Maeslanthuis” is geboren. Een initiatief om verenigingen, ondernemers en kleinschalige organisaties een plek te bieden in het voormalige gemeentehuis van Maasland.
De PvdA is vanaf 1976 mijn politieke partij en toen ik in het voorjaar van 2017  werd gevraagd om samen met Jeannette Smienk de kandidatenlijst samen te stellen voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen,  was mijn antwoord direct JA.  Het resultaat is een lijst van kandidaten op waar we trots op zijn.”

Is de PvdA nog wel voldoende “sexy” in een wereld waarin lokale politieke partijen groeien en bloeien?
“Ik begrijp je vraag, moet er ook een beetje om lachen. Politiek is immers een serieuze kwestie, ook in een tijd als deze. Dus sexy vertaal ik dan maar in boeiend, maar ook leuk. Het is belangrijk dat raadsleden vanuit een visie/ideologie vorm geven aan het raadswerk en niet worden gedreven vanuit populisme en onderbuikgevoel. Menselijkheid, Werken, Solidariteit, Wonen en Onderwijs/Cultuur en dat voor álle generaties zijn als vanouds dé thema’s van onze partij. Die geven inhoud aan de opstelling in het lokale werk waarvoor je écht inzet en kennis moet hebben.
Motivatie is daarnaast  een belangrijk punt, evenals de bereidheid om onder de mensen te zijn, het volk te vertegenwoordigen en signalen op te vangen. Het team mensen dat wij selecteerden, heeft die bereidheid, volop en ieder van hen brengt haar of zijn eigen talenten in. Mooi om te zien dat Ellen Snethlage naadloos het stokje van fractievoorzitter van Elly de Jong aan het overnemen is. Ellen, een vrouw van kennis en gezag. Ook boeiend om te zien dat Elly de bereidheid heeft om – als de PvdA voldoende zetels haalt - voor het wethouderschap te gaan . Elly heeft de kunde, het lef en bestuurskracht in huis voor partnerschap in een volgend college. Maar bovenal is de PvdA Midden-Delfland een leuk team mensen dat elkaar aanspreekt en stimuleert in verantwoordelijkheid.  Belangrijk voor het vertrouwen dat je als fractie uit moet dragen.
Met drie voorbeelden wil ik mijn betoog onderstrepen. 1.  Met de VVD rukte de PvdA aan het begin van 2016 uit om de “burgemeesterscrisis” te bezweren. Onverantwoordelijk hoe de voor het college verantwoordelijke partijen, CDA en OGP, dit met steun van Mijn Partij, toen hebben kunnen laten ontstaan. De situatie is gelukkig op tijd gekeerd, met inzet vanuit de dorpsgemeenschappen. 2. De centrumdiscussie Den Hoorn en de Harnas polder: het standpunt van vernieuwing heeft de PvdA van meet af aan uitgedragen, ondanks tegenwind. De ontwikkelingen wijzen uit dat het echt die kant op moe(s)t.  Nu de bestuurskracht om het te realiseren.  3. De centrumdiscussie in Maasland waarbij de PvdA met de VVD een eigen visie uitbracht voor een versterking van het centrum. Nieuwe woningen op de plek van de Nieuwe Kerk en Brandweerkazerne, een Maeslanthuis voor de gemeenschap, parkeerruimte op de plek van de Bibliotheek met groeiruimte voor aangrenzende bedrijven en versterking van de openbare kwaliteit.  De raad besloot bij meerderheid van CDA, OGP en Mijn Partij anders. Gedwongen winkelnering voor verenigingen in de gebouwen van de Oude Kerk, een beperkte functie van het gemeentelijk monument als “Dorpshuis.” De toekomst zal uitwijzen of dit verstandig was. Ik hoop oprecht op een verandering in het denken en handelen.

Je staat toch op plek 11 van de kandidatenlijst, hoe moeten we dat zien. Ook voor mensen die wellicht op jou willen gaan stemmen?
….Schaterlach…..”Je moet mij écht zien als lijstduwer. Ik geloof oprecht in dit team van PvdA-mensen, zeker na de selectieprocedure waar ik zelf aan bijdroeg. Iedere stem telt en natuurlijk zal ik trots en blij zijn als mensen overwegen op mij te gaan stemmen, om welke reden dan ook. Zelf zal ik niet een raadszetel of collegepost gaan bekleden. Daar wil ik vooraf volstrekt helder in zijn.”

Een laatste vraag Tineke, blijf je wel in Midden-Delfland wonen, gelet ook op je liefde voor de stad?
“Maasland is een heerlijk dorp en ik ben écht in drie kwartier in Den Haag of Rotterdam. Nee, voorlopig hebben Nico en ik geen verhuisplannen, omdat we naar ons zin wonen. Het is een fijne gemeenschap en iedere dag genieten we van het prachtige landschap.”Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA