Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interview Johan MeijdamIn dit interview, de zevende in de reeks, ontmoeten we Johan Meijdam, de nummer twee op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

johanWie ben je?
Mijn naam is Johan Meijdam. Ik ben getrouwd met Willemijn. Onze zoon Frank gaat in Den Hoorn naar Het Galjoen op school. Ik werk in Delft, waar ik elke dag naartoe fiets. Los van gezinsdingen geniet ik graag buiten van onze mooie omgeving en ik loop regelmatig een ronde bij de buurtpreventie in Den Hoorn.

En politiek?
Al voor het ontstaan van de gemeente Midden-Delfland was ik lid geworden van de PvdA en stemde ik PAK. Na de herindeling ben ik actief geweest voor de OGP. Nadat we als Den Hoorn en Schipluiden ontdekten waarom in de oude gemeente Maasland de Open Groepering en de PvdA twee verschillende partijen waren, heb ik de OGP verlaten en ben overgestapt naar de PvdA. Binnen de PvdA ben ik altijd met veel plezier naar vergaderingen geweest van Gewest Zuid-Holland, waar je veel lokale politici uit andere Zuid-Hollandse gemeenten ontmoet.

Een puur lokale partij of lokale fractie van een landelijke partij, maakt dat uit?

Ja, maar minder dan je misschien denkt. Als je in Midden-Delfland politiek actief bent, ben je 100% voor deze gemeente actief, ongeacht de naam van je partij. De voordelen van een landelijke partij zijn de contacten met partijgenoten in buurgemeenten, dat er cursussen georganiseerd worden, dat de kiezer een idee heeft waar je politiek staat. Er zit natuurlijk ook een nadeel aan. Als iemand zich heeft voorgenomen om nooit PvdA te stemmen, dan kunnen we als lokale PvdA-fractie nog zo goed functioneren: die stem krijgen we niet.

Even terug naar jezelf. Hoe kom je op de lijst van de PvdA?

Ik heb me kandidaat gesteld. Daarna heb ik een soort sollicitatieprocedure doorlopen. Blijkbaar zag de lijstcommissie wel wat in me, want ze hebben me op de tweede plaats gezet. Na Ellen Snethlage.

En toen?

In 2017 ben ik aangetreden als commissielid. Dan mag je de PvdA vertegenwoordigen bij de commissievergaderingen, net als raadsleden dat mogen. Onderwerpen worden in de commissies behandeld en besproken, maar in de raadsvergadering waar er daadwerkelijk besluiten worden genomen, heb je als commissielid geen stem, want je bent ten slotte geen raadslid. Elke partij heeft een aantal van zulke commissieleden. Dat is praktisch, zeker voor kleine partijen, omdat ook in een kleine gemeente als Midden-Delfland verbazingwekkend veel gebeurt. Dat kan je allemaal met een of twee gemeenteraadsleden niet bijhouden.

Wat vind je belangrijk in de gemeente?

Mijn zoontje gaat elke werkdag met de fiets naar school. Zijn route bestaat uit:

  • een ingewikkeld kruispunt waar scholieren zich nooit aan voorrangsregels houden

  • een verkeerslicht waar fietsers over het voetpad rechts inhalen

  • een stopstreep die vaak genegeerd wordt

  • een woonerf waar veel te hard gereden wordt

  • een straat met supermarkt waar vrachtwagens met opleggers achteruit inparkeren op een tijdstip dat kinderen naar school rijden

  • nog een ingewikkeld kruispunt waar mensen de voorrangsregels niet kennen

  • een te smalle fietsersbrug

  • een straat waarin teveel mensen hun kind met de auto naar school brengen.

De route die ik noemde wordt door veel anderen gebruikt: het is een drukke, doorgaande fietsroute. De gemeente heeft goede plannen gemaakt om vrijwel al deze punten te verbeteren. Toch is hier niets mee gebeurd. Handen uit de mouwen en uitvoeren die plannen!

Daarnaast zijn er nog veel andere plaatsen in de gemeente met problemen met de verkeersveiligheid. Het deel winkelstraat van de Dijkshoornseweg in De Hoorn (een woonerf!) lijkt af en toe wel een racebaan, net als bijvoorbeeld de Keenenburgweg in Schipluiden, de “doorgaande wegen” door Maasland en de Woudseweg (N223) bij ‘t Woudt. Het zijn niet alleen automobilisten die zich onverantwoord gedragen, maar ook alle andere weggebruikers, inclusief fietsers. Ook op deze routes moeten maatregelen genomen worden: niets doen is geen optie.

En?

Ik mocht onlangs de PvdA vertegenwoordigen bij een “Roze Raadsledendebat”, georganiseerd door COC Haaglanden en de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit. De gemeente Midden-Delfland heeft op dit gebied altijd een passieve houding gehad: zolang er geen probleem duidelijk zichtbaar is, dan is het probleem er niet. Dat kan natuurlijk waar zijn, maar de kans daarop is gering, want in elke gemeente wonen mensen die met hun gevoelens worstelen. Als de gemeente tegen weinig of geen kosten problemen op dit gebied kan helpen voorkomen en een positief signaal kan afgeven, dan moet de gemeente dat gewoon doen.

Je houdt wel van aanpakken, of niet?

Ja. Passief zitten afwachten tot iets mis gaat is wel lekker makkelijk, maar daar hou ik niet van. Dat is waarom het woord “daadkrachtig” me zo aanspreekt bij PvdA Midden-Delfland.

En eerlijk?

Ik vind dat politici altijd eerlijk moeten zijn, ook in campagnetijd. Als ze zaken suggereren waarvan ze weten dat die niet waargemaakt kunnen worden, of als ze zich opeens anders voordoen dan dat ze zijn, dan zitten ze fout. Dezelfde regels gelden wat mij betreft ook voor andere machtsfactoren binnen de gemeente, zoals projectontwikkelaars. Ik kan erg slecht tegen onrecht en oneerlijkheid.

Geef eens een voorbeeld

Het centrumplan in Den Hoorn. Dat loopt al zo’n 20 jaar en er staat nog steeds niets. Er had al 15 jaar een Plus op die plaats kunnen staan als de gemeente en de projectontwikkelaar er samen waren uitgekomen. Om schot in de zaak te brengen (en het na 15 jaar wel duidelijk was dat de gemeente er met die ene projectontwikkelaar niet uit zou komen) heeft het college van CDA, VVD en PvdA in 2013 een wedstrijd georganiseerd, gejureerd en is er een keuze gemaakt voor een van de inzendingen. Het juryrapport is nog beschikbaar via de website van de gemeente via deze link. Dat het terrein na 5 jaar nog steeds braak ligt, komt door allerlei vertragingstechnieken door de verliezende partij en door de gemeenteraadsverkiezingen 4 jaar geleden, waarin door OGP beloofd was om “er samen uit te komen”. Toen eindelijk werd geconcludeerd dat dit niet ging lukken (waarom zou het wel lukken als dit 15 jaar ervoor niet was gelukt?), waren we weer een aantal jaren verder.

Waar ik me vooral boos over maak is het gedrag van de verliezende partij. Er werd beweerd dat het plan met de Jumbo veel grootschaliger en minder dorps was dan het plan met de Plus. Bovendien zouden de parkeerproblemen in het centrum van Den Hoorn met de Jumbo veel groter worden. Als ik de ingediende plannen naast elkaar zet, is het verliezende plan echter veel grootschaliger dan het winnende plan, waarbij er bij dat plan aanmerkelijk meer parkeerplaatsen nodig zouden zijn:

 

Plan Leyten “Plus”

Plan Waaijer “Jumbo”

Supermarkt

1750 m2

1600 m2

Overige winkelruimte

550 m2

150 m2

Horeca

180 m2

geen

Appartementen

39

10

Grondgebonden woningen

geen

11

bron: Juryrapport “Centrumplan Den Hoorn”

Blijkbaar mag je de bevolking keihard voorliegen, als je maar (belang)rijk genoeg bent om eigenaar (of beheerder) te zijn van zo’n beetje alle winkelpanden in Den Hoorn. Als politiek is het lastig oppositie voeren tegen het grote geld, dat zich aan geen enkele fatsoensnorm lijkt te willen houden.

Kan je daar nog meer voorbeelden van geven?

Het is makkelijk om ook boos te worden over bijvoorbeeld de manier waarop de parkeerproblemen in de dorpen (niet) worden aangepakt; de gang van zaken rond het Maeslanthuis of de Maaslandse Dam; dat er aan de rand van Schipluiden dure woningen gebouwd worden in plaats van de woningen die nodig zijn; een overbodige parkeerplaats middenin een groenstrook aan de snelweg bij buurtschap Hodenpijl; of het “per ongeluk” wegstemmen van de burgemeester door CDA, OGP en de Mijn Partij. Maar het is beter om strijdbaar te zijn dan boos, want dan kunnen we er iets aan doen.

Ik hoop daarom dat we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voldoende stemmen halen om als coalitiepartij medeverantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het gemeentebestuur de komende 4 jaar en te tonen hoe eerlijk en daadkrachtig bestuur eruitziet, samen met de inwoners van onze gemeente, inclusief de gemeenteraadsleden van alle andere partijen.


Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA