Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interview Corine Steenks


In dit interview, de zesde in de reeks, ontmoeten we Corine Steenks, de nummer vijf op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

corineWie ben je?

Ik ben Corine Steenks, 47 jaar uit Schipluiden. Ik heb Veiligheidskunde gestudeerd en ben 21 jaar werkzaam geweest bij de Nationale Politie. Door ernstige gezondheidsproblemen moest ik vorig jaar helaas stoppen met mijn werk. Toen ik stopte met werken miste ik het meedraaien in een dynamische organisatie. Als commissielid van de PvdA kan ik toch veel van mijn kennis en ervaring kwijt op het gebied van veiligheid en sociaal domein. Mensen zullen mij minder vaak in de vergaderingen tegenkomen, dat lukt qua energie niet altijd. Mijn kracht ligt meer achter de schermen.

Wat zoek je bij de PvdA?

Wat ik zocht en gevonden heb is een groep mensen met een passie voor eerlijke politiek en met een sociaal hart. Ik heb zelf eens aan de andere kant gestaan, als inspreker omdat er grote veranderingen kwamen in mijn woonomgeving. Na afloop kwamen er drie raadsleden en één wethouder naar me toe. Twee coalitieraadsleden en een wethouder beloofden ‘iets met mijn woorden te doen’ en men zou het zeker ‘meenemen in de besluitvorming’. Elly de Jong van de PvdA was de enige die eerlijk zei ‘we gaan geen woningbouw tegenhouden, daarvoor hebben we te hard woningen nodig. We gaan wel proberen om woningen te bouwen waar vraag naar is’. Dat heeft de oppositie inderdaad geprobeerd maar de coalitie dacht daar anders over, het worden weer villa’s. Door die eerlijkheid wist ik wel waar ik aan toe was en dat is ook wat ik terug wil zien in de gemeente politiek.

Wat heb je gedaan afgelopen tijd als commissielid?

Afgelopen jaar heb ik me als nieuw commissielid vooral ingelezen in de grotere dossiers. Ik ben aanwezig geweest bij de vergaderingen van het sociaal domein en heb in de commissievergaderingen diverse onderwerpen behandeld. We hebben als PvdA met betrokken omwonenden van buurtschap Hodenpijl het initiatief genomen om de geplande parkeerplaatsen op het Sophia van Wouwpad weer op de agenda te zetten. Daar heb ik me vanuit de fractie ook mee bezig gehouden. De bewoners hebben zich ontzettend ingezet om hun buurtschap te behoeden voor nog meer overlast door de geplande parkeerplaatsen. Soms komen er van die plannen voorbij waar geen enkele partij het nut van inziet behalve een wethouder en een particuliere belanghebbende. Dan is het mooi om te zien dat de redelijkheid het wint van bepaalde belangen. Er wordt opnieuw naar de locatie gekeken.

De laatste maanden ben ik ook bezig met de campagne, ik help mee met de teksten voor de publicaties en sociale media.

Wat wil je komende jaren gaan doen als commissielid?

Komende jaren wil ik doorgaan met waar ik nu ook mee bezig ben, ik wil me hard maken voor veiligheid op een breed vlak. Dit beperkt zich niet alleen tot verkeersveiligheid maar bijvoorbeeld ook kijken wat de mogelijkheden zijn om ouderen veiliger thuis te kunnen laten wonen. In Rijswijk heb ik via mijn werk aan een project gewerkt waarbij scholieren van een technische opleiding bij ouderen kierstandhouders installeerden. Dit is een goed middel tegen babbeltrucs. Deze waren via een subsidie beschikbaar gesteld. Met een relatief klein bedrag kun je weer een extra stukje veiligheid creëren.

Ook binnen het sociaal domein wil ik me richten op onder andere zorg in de buurt. Ik heb zelf vrij intensieve zorg nodig, mijn partner werkt en springt wel in waar nodig maar omdat het om langdurige intensieve zorg gaat heb ik een PGB budget om zorg in te kopen. Ik heb een geweldig zorgteam van mensen die over het algemeen in de buurt wonen. Zij zorgen er voor dat ik een volwaardig leven kan leiden met zowel geplande als ongeplande zorg. Niet iedereen kan dit zelf regelen, ik zie het als een uitdaging om te kijken naar de mogelijkheden om met name de ongeplande zorg dichter bij de mensen te kunnen brengen.

Waar ik me ook voor in wil zetten is een stukje bewustwording van de consequenties van het promoten van Midden-Delfland als Central Park voor de steden om ons heen. Natuurlijk zie ik de voordelen van het aantrekken van toeristen maar de inwoners van Midden-Delfland moeten zich nog steeds prettig voelen in hun eigen gemeente. Ik zeg wel eens pak een keukenstoel en ga op een zonnige dag eens op de Zuidkade zitten en ervaar wat er allemaal op je af komt en met welke snelheid. Dat is mijn perspectief vanuit een rolstoel als langzaam verkeer. Wielrenners met hoge snelheid, ruiters, ouderen die > 25 km per uur gaan met een handige spiegel op mijn gezichtshoogte, solex toertochten… Iedereen ziet je net op het laatste moment. Soms vraag ik me af hoe lang ik me nog kan verplaatsen op de fietspaden in mijn eigen gemeente in het weekend. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de zwakkere verkeersdeelnemer en voor je het weet worden toeristische parkeerplaatsen met 80 stuks tegelijk aangelegd.

Wat zou je nog mee willen geven aan de nieuwe raad en het college?

Afgelopen jaar heb ik toch meer overeenkomsten gezien met mijn werk dan ik van tevoren had gedacht. Ik hield me onder andere bezig met relatieschema’s en verbanden leggen tussen mensen, organisaties, ondernemingen en objecten. Wie faciliteerde wat en met welk doel?

Voor het volgende college en de nieuwe raad spreek ik de wens uit dat er een stuk minder onderlinge verbanden en relaties zijn dan nu het geval is, zodat besluitvorming weer puur op feiten berust en in het belang is van alle bewoners van Midden-Delfland.

 
Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA