Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interview Els de GraafelsEr is werk aan de winkel……
In dit interview, de vijfde in de reeks, ontmoeten we Els de Graaf, de nummer zes op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Els draait al een tijdje mee in de politiek, daarom mijn eerste voor de handliggende vraag.

Vind je het nog steeds leuk ?
“Zeker wel”, zegt Els enthousiast. “Als ik het niet meer leuk zou vinden, zou ik er direct mee stoppen en …. er is nog zoveel te doen. We hebben een leuke en prettig samenwerkende fractie. De laatste vier jaren gemeentepolitiek heeft de PvdA, met slechts één zetel in de raad, behoorlijk wat zaken onder de aandacht gekregen en gehouden. Dat was hard werken, zeker voor onze fractievoorzitter, Elly de Jong, maar we hebben de moed en het enthousiasme kunnen opbrengen om onze stem te laten horen.

Welke zaken hebben jouw interesse?
“Diverse zaken hebben mijn interesse, zoals de centra van de dorpen. Daar moet levendigheid in terugkomen. Als ik denk aan het voorstel om van het Koningin Julianaplein in Den Hoorn gedeeltelijk parkeergelegenheid te maken krijg ik de neiging om de barricade op te gaan.
Verder is duurzaamheid een belangrijke taak voor de gemeente. We moeten met elkaar energiezuiniger gaan worden, willen we de planeet, Europa en veel verder inzoomend, het kleine stukje waarop wij ons focussen, Midden-Delfland, behouden. Groen moet groen blijven, en de gemeente moet meer doen om groen in de dorpscentra te behouden en uit te breiden, daar waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan “groene parkeerplaatsen”.
Iedereen heeft recht op een passende en betaalbare woning. Dat is een onderwerp dat bij de PvdA Midden-Delfland de komende vier jaren behoorlijke aandacht krijgt. Denk daarbij aan starters, senioren en het bevorderen van doorstroom. Een niet geringe opgave, maar met de doortastendheid van de nieuwe ploeg PvdA mensen die klaar staat, moet hier een oplossing gevonden kunnen worden.
Een andere belangrijke peiler van het gemeentebeleid is het sociale domein. Met de zorg voor jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners valt niet te marchanderen.

Waarom zeg je dat zo?
“Dat komt omdat ik het gevoel heb, zeker als we het bijvoorbeeld over ouderen hebben, gekeken wordt naar “wat kost het”.  Mensen die zorg nodig hebben, worden een kostenpost op de begroting voor de overheid, de zorgaanbieders èn de gemeenten. Dat vind ik stuitend. We worden ouder en dat kost geld, wordt er dan gezegd. Ja, we worden ouder. Hoe komt dat? Omdat we geld investeren in de medische wetenschap waar knappe mensen uitvinden dat, als we ouder worden, niet meer aan “triviale” ziekten hoeven te overlijden. Dan kun je de mensen van vandaag niet  “verwijten” dat ze ouder worden en geld kosten. Mijn redenering is dan, stop met geld investeren in de medische wetenschap of aanvaardt het feit dat we ouder worden en daardoor rechten en plichten hebben. Calculeer dat in, in je begroting en we worden weer “mensen” en geen bedrag op de begroting en/of jaarrekening.
Dit is zomaar een greep uit de onderwerpen waar ik mij hard voor wil maken.”

De PvdA doet er toe in Midden-Delfland zeg je, waarom?
“Dat is simpel. De PvdA is wel een landelijke partij, maar de PvdA Midden-Delfland weet donders goed waarom het lokaal om gaat. Landelijke afspraken voor lokale politiek worden uiteraard niet gemaakt. Wel is het van belang om, als je tegen zaken aanloopt die landelijk besloten zijn, maar op lokaal niveau problemen geven, je daar aandacht voor kan vragen binnen de eigen gelederen.
De PvdA Midden-Delfland heeft geen banden met bedrijven en/of verenigingen en is dus vrij om voorstellen te doen die Midden-Delfland ten goede komen en dus de burgers.
Dat vind ik persoonlijk een hoogste goed. Eerlijke politiek, daar draait het bij ons om. Doortastend, een woord dat energie en visie uitstraalt. We hebben het.”

De toekomst?
“Met Ellen Snethlage aan kop, staat er weer een fijne en enthousiaste club PvdA mensen klaar, om de politiek in Midden-Delfland  een goed, stabiel en sociaal gezicht te geven. Dat hebben we nodig om onze bestaanszekerheid te garanderen.

Als de PvdA Midden-Delfland weer mee gaat doen, dan heb ik het volste vertrouwen in de toekomst van Midden-Delfland “.rozen

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA