Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interview Aart Los


Ambities genoeg, en nu aan de slag……

In dit interview, maken we kennis met Aart Los de nummer vier op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

aart losWie ben je?

Ik ben Aart Los, 31 jaar, werkzaam als adviseur bij het waterschap en afgestudeerd als bestuurskundige in Rotterdam. Naast dat heb ik ook hobby’s, zoals geschiedenisboeken lezen, videogames spelen, en daarnaast is lekker burgerlijk bankhangen ook een favoriete bezigheid van me.

Wat zoek je bij de PvdA?

De PvdA heeft realistische en tegelijkertijd ook gematigd utopische uitgangspunten. Omkijken naar mensen die het net iets minder hebben is daar één punt van. Ook het ecologisch denken waarin mens en natuur in evenwicht zijn, spreekt mij zeer aan. Individuen hebben niet alles aan zich zelf te danken, zowel pech als geluk komen vaak voort uit omgevingsfactoren die iemand niet voor het kiezen heeft. De PvdA onderschrijft dat vertrekpunt en daarom voel ik mij thuis in dit sociaaldemocratisch gedachtegoed.

Daarnaast wil ik ook iets bijdragen, namelijk een nuchter perspectief op gemeentepolitiek en zeker ook op de partij. Er zijn weinig jongeren actief bij de PvdA Midden-Delfland  en alleen al vanuit dat gegeven voel ik mij verplicht om actief te zijn. Bezie je fracties in het landelijk kader,  dan ben ik van mening dat het goed is dat ouderen wat tegenwicht krijgen. De wereld verandert in een razend tempo en ik bekijk die veranderen door de bril van de jongeren van nu. Juist dat perspectief probeer ik te gebruiken in mijn commissiewerk en als lid van de fractie.

Wat heb je gedaan afgelopen tijd als commissielid?

Als commissielid doe je veel verschillende dingen. De onderwerpen verschillen van post-zegelbestemmingsplanwijzigingen (formaliteiten) tot fijnstof reductie en verkeersproblematiek en nog veel meer. Soms ben je initiërend bezig, zoals bij het fijnstof reductieplan, vaak ook controlerend omdat je nu eenmaal in de oppositie zit. Het is dan zaak om oa de plannen van de gemeente te controleren op meetbaarheid wat betreft duurzaamheiddoelstellingen bijvoorbeeld. Naast het echte commissiewerk ben je ook deel van een fractie, hier bespreek je alle onderwerpen inhoudelijk.

Wat wil je gaan doen komende jaren als commissielid?

Komende jaren wil ik mij inzetten voor betaalbaar wonen voor jongeren en/of mensen met een kleinere portomonee. Daarnaast is duurzaamheid een interessant vraagstuk waar de gemeente Midden-Delfland, als het aan mij ligt, koploper in kan worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan  pilots voor energie terugwinning. We liggen immers in de achtertuin van de TU-Delft. Ik zou graag zien dat er succesvolle pilots werden toegepast in onze gemeenten over fijnstofreductie, energie terugwinning en nog veel meer!

Waarom moet we op jou stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen?

Ik ben één van de weinige, jonge linkse mensen uit een rechts nest die actief is bij de gemeente Midden-Delfland. Ik hou niet van bijzaken, maar wil me vooral inzetten voor dingen die zoden aan de dijk zetten, zoals het aanpakken van zwerfvuil voor recyling. Ook het  zoeken naar  mogelijkheden om betaalbaar te kunnen wonen in Midden-Delfland, is een uitdaging. In een groene gemeente is dat niet makkelijk, maar ieder perceel is er één.

Met Aart komt Midden-Delfland weer op de kaart!


Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA