Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

PvdA stelling wonen februari 2018

Naar aanleiding van de stelling "Wonen" in de schakel van 15 februari 2018, heeft de PvdA Midden-Delfland een reactie van 75 woorden gegeven zoals gevraagd. U heeft dit kunnen lezen. Misschien bent u daarom op deze pagina van onze website terecht gekomen, omdat u net als wij 75 woorden veel te weinig vindt voor een dergelijk belangrijk onderwerp.

Zijn er werkelijk te weinig starterwoningen in Midden-Delfland?

De PvdA is van mening dat dit waar is. Wat echter  opvalt is dat,  indien er starterwoningen door Wonen Midden-Delfland worden aangeboden, er weinig tot geen starters uit Midden-Delfland zich inschrijven. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De woningen zijn niet naar de wens van starters, de starters willen in een ander dorp wonen, of de starters willen liever een koopwoning. Verder vragen we ons soms af of het beeld dat starters hebben van de prijs-grootte verhouding van een woning realistisch is. Maar in alle gevallen is duidelijk dat de doorstroming in Midden-Delfland niet goed loopt.  We bedoelen hiermee dat, als senioren niet door kunnen naar een appartement, er geen eengezinswoningen vrijkomen voor starters die een volgende stap willen maken. Dat betekent ook dat de starters die willen doorgroeien dit ook niet kunnen doen.

Verzorgingstehuizen bestaan niet meer, verpleeghuizen wel, maar er is juist behoefte aan seniorenappartementen (zoals op de voormalige plek van de Julianaschool), maar dan wel voor die senioren die niet in aanmerking komen voor sociale huur. Een prachtig voorbeeld is Maassluis. Als je zoiets aanbiedt, met een goede ruimte voor gezamenlijke activiteiten, en gelijkvloerse grotere appartementen, bevorder je de doorstroom. Een keuken zou dan kunnen in de gezamenlijke ruimte, maar de meeste ouderen koken nog zelf en er zijn andere opties, zoals maaltijdbezorgingen.

Met de tegenwoordige acties als wijkverpleging, thuiszorg en allerlei andere instanties is dan ook zorg in de toekomst mogelijk. Al in 2015 heeft de PvdA daarom in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend om voor senioren de juiste appartementen te bouwen. Via deze link kunt u dit initiatiefvoorstel inzien. Helaas betekent dit niet dat deze koopwoningen alleen vrij komen voor starters en doorgroeiers uit Midden-Delfland. Men mag natuurlijk verkopen aan wie men wil. Bij  huurwoningen wordt momenteel al 25% aangeboden aan Midden-Delfland.

Met andere woorden voor de PvdA is het noodzakelijk dat de doorstroming op de woningmarkt bevorderd moet worden,  en er  voor alle generaties moet worden gebouwd. Maar we moeten bij het bouwen dan wel praktisch en creatief blijven. Het huidige principe om hier en daar een appartementje neer te zetten, te dure huizen aan de rand van Schipluiden, en bij seniorencomplexen er van uitgaan dat mensen wel wat kunnen lopen naar een gezamenlijke ruimte, vinden we te kort door de bocht. En natuurlijk is huurruimte voor jongeren is zeker noodzakelijk.


Midden-Delfland

Februari 2018

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA