Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interview Ben de Vries


ben1

Ben, Wat is er de afgelopen 4 jaar het meest blijven hangen?
Als je me die vraag stelt, dan denk ik direct aan het moment dat de huidige gemeenteraad op moest komen draven bij de commissaris van de Koning in Zuid-Holland inzake de herbenoeming van de burgemeester.
Plaatsvervangende schaamte heb ik indertijd gevoeld, dat een meerderheid in de Raad de burgemeester wegstuurde. Zelfs vanuit coalitiepartijen werd door een aantal raadsleden tegengestemd.
Door een protestactie vanuit de burgers werd het besluit met medewerking van de commissaris uiteindelijk teruggedraaid, maar naar de buitenwereld toe is er toen een behoorlijke flater geslagen. Dat de verantwoordelijken  zijn opgestapt c.q. teruggetreden, was toen volkomen terecht.

Was het moeilijk om op een afstand mee te  blijven doen in de politiek?
Door omstandigheden heb ik de laatste jaren wat op een afstand gestaan, maar ik volg de politiek nog nauwlettend. Dat even op een afstand te staan, heeft me de mogelijkheid gegeven om de raadsfracties wat meer te observeren. Het zal niemand verbazen dat ik blij ben dat ik lid ben van de PvdA, waar we, zoals bij de burgemeestersbenoeming, zo niet met elkaar omgaan. Daar overheerst  openheid en eerlijkheid in de politiek, ondanks het feit dat er wel degelijke belangen zijn die er soms spelen.

Met welke zaken heb je je nog meer bezig gehouden?ben2
Niet alleen de benoemingskwestie heeft me beziggehouden, want er zijn zeker nog wel een aantal andere zaken die mijn aandacht vangen. In vier jaar tijd heb ik nog weinig gezien van de centrumontwikkeling in Den Hoorn.
En wat mij betreft is het “samen doen” met de burger aardig tussen wal en schip gevallen. In Maasland hebben diverse verenigingen de krachten gebundeld om net zoals in Schipluiden te komen tot een multifunctionele ruimte in het oude gemeentehuis,  zoals het Notenschip in Schipluiden .
Met een gedegen plan en diverse investeerders, die hun eigen belang ondergeschikt gemaakt hebben aan de uitvoering, werd er niet naar de burger geluisterd. En dat in een tijd, dat we de burger het vertrouwen in de politiek terug willen geven en met de mond belijden dat dat eigenlijk hoog tijd wordt. Maar daden is voor sommigen toch wel weer iets anders.

Wat zou je graag anders zien?
Midden-Delfland beschikt over een ruime algemene reserve. Geld dat de burger direct en indirect heeft ingebracht.
Me dunkt dat je het dan ook deels inzet om de leefbaarheid in één van de kernen te vergroten en dat niet alleen in verkiezingstijd.
We lijken onderhand wel een bankbedrijf, waarbij we zo groot mogelijke buffers aanleggen.
Kortom, het wordt hoog tijd dat de kiezer zich op 21 maart 2018 uitspreekt over dit beleid. Het is tijd voor verandering en een andere invulling van het beleid en ik mag hopen, dat de PvdA daar dan een leidende rol in krijgt.


 

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA