Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interview Ellen Snethlage


EllenSnethlage1Gezonde verwachtingen, voor een gezonde gemeente.

Ellen, daar sta je dan als lijsttrekker voor de PvdA Midden-Delfland. Wat zijn je ambities?
Laat ik eerst zeggen dat ik natuurlijk het lijsttrekkerschap zie als een mooie, grote uitdaging. Het opvolgen van Elly de Jong is ook geen makkelijke taak. Zij heeft de PvdA in Midden Delfland echt op de kaart gezet. Ik ga er dus  voor om dit uit te bouwen. Het is de bedoeling dat we straks met het benodigde aantal  zetels   in de raad zitten,  waardoor het mogelijk wordt om te kunnen meebesturen en in Midden Delfland weer een eerlijke, fatsoenlijke politiek te gaan voeren waar iedereen mee kan doen.

Hoe heb je de afgelopen jaren ervaren?
In de afgelopen jaren werd er in de gemeenteraad door een aantal partijen gewerkt volgens het principe van wij tegen zij. Terwijl, naar ik aan neem, we allemaal gaan voor wat het beste is voor Midden-Delfland. Dit heeft geresulteerd in absurde en onprofessionele situaties. Denk bijvoorbeeld aan de herbenoeming  van de burgemeester, de stagnatie van  de  ontwikkeling van  het centrum van Den Hoorn, geen cultureel-maatschappelijk ontmoetingscentrum in Maasland, zomaar een greep uit een reeks van  herkenbare voorbeelden.  Ik heb dat als zeer moeilijk ervaren. Ik ben een verbinder en wil graag samen werken om er iets moois voor iedereen van te maken. Een cultuur waar je elkaar wantrouwt is niet een productieve cultuur. En de gemeente heeft naar mijn mening hierdoor duidelijk schade geleden.

Wat gaat er absoluut veranderen als de PvdA mee gaat doen in de coalitie?EllenSnethlage2
Dan wordt politiek weer transparant, zoals het  moet  zijn. Primair betekent dit, dat we, zoals men van ons gewend is, eerlijk naar de inwoners  zijn, geen prietpraat houden, en geen  illusies geven  over iets te mogen meedenken terwijl dat feitelijk allemaal al vastgelegd is.  Als er iets frustrerend is voor de burgers, is inspraak geven over een al vaststaande beslissing. Nee, meedenken en meepraten moet gebeuren over kwesties die meerdere opties in zich hebben. Dan kunnen standpunten over en weer een wel overwogen keuze tot stand brengen. Daar gaan we voor.

Wat zou er anders moeten?
Ten eerste moeten we doen wat we beloven. Dus meteen de statushouders helpen met meedoen in Midden Delfland, oplossingen zoeken voor de aandachtswijken, waarbij ook de zwakkeren in de maatschappij mee kunnen en mogen doen. En dat alles terwijl we in overleg zijn en blijven met de inwoners. Om de ego-cultuur tegen te gaan en weer de sociale cohesie terug te krijgen in onze kernen, zijn er ontmoetingsplaatsen voor de vrijwilligers en verenigingen nodig. Op die manier is er weer aandacht voor elkaar. Samenleving is in ons begrip  dan ook echt “samen leven”!

Eerlijk en doortastend is jullie slogan. Hoe ga je dat gestalte geven?
Voor mij betekent doortastend, dat er gewerkt moet worden en dat we niet in de valkuil van steeds opnieuw kleine zaken bespreken gaan vallen waardoor de grote zaken blijven liggen. Concreet betekent dat bijvoorbeeld geen overleg meer, maar dat centrum van Den Hoorn nu bouwen. Men wacht daar al 20 jaar op. Langer uitstel is funest voor alle winkeliers in deze kern, maar bovenal  voor de burgers en de vitaliteit van Den Hoorn.

Wat zijn je verwachtingen?
Mijn grootste verwachting is, dat de inwoners zien dat het tijd is voor een verandering in politiek Midden-Delfland. Mijn andere verwachting is, dat er een gemeenteraad komt waarvan alle partijen  overtuigd zijn, dat samenwerking noodzakelijk is en van groot belang voor saamhorigheid in het grote gebied dat Midden-Delfland is.


Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA