Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interview Elly de JongEllyDeJong1Voor me zit Elly de Jong-Hoogendoorn, nu nog fractievoorzitter van de PvdA Midden-Delfland. Ze staat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 echter als een van de laatste op de lijst…

Hallo Elly, dat is een verandering: niet bovenaan maar onderaan…
Ha, dat klopt, dat is even wennen, maar het is geheel mijn eigen keuze. Vanaf 2001 zit ik in de lokale politiek en dat is best een lange tijd. Begonnen als raadslid voor het PAK, uiteindelijk via Fractie De Jong naar de PvdA. Niet alleen een wisseling van partijen maar ook een wisseling van gemeenten. Zoals bekend, is de relatief kleine gemeente Schipluiden in 2004 met het samenvoegen van Maasland, Schipluiden en Den Hoorn, de groene en mooie gemeente Midden-Delfland geworden.

Ga je de actieve politiek niet heel erg missen?
Ja, dat denk ik wel. Niet alleen de uitdaging van alle onderwerpen die de gemeente zo boeiend maken, maar vooral ook het contact met alle leuke en fijne mensen. Als eerste het enthousiaste, grote fractieteam, maar ook de goede en prettige samenwerking met de ambtenaren. Daarnaast alle andere contacten die uit de gemeentepolitiek voortkomen. Overigens blijf ik graag nog een tijdje de fractie volgen en de vergaderingen bijwonen. Natuurlijk hoop ik dat de PvdA met een prachtige verkiezingsuitslag komt waardoor de kans actief in de coalitie mee te kunnen draaien groter wordt. Er zijn zoveel zaken die vragen om een voortvarende aanpak. Ik denk dat de PvdA Midden-Delfland daarin een goede rol zal kunnen vervullen.

De PvdA in de coalitie, dat zou ingaan tegen alle landelijke verwachtingen…
Daar hebben we lokaal toch hele andere ervaringen mee. Juist als het landelijk minder ging zijn we binnen Midden-Delfland sterk aanwezig geweest, eerst als éénvrouwsfractie met wethouder en later met twee fractieleden en een wethouder. Let op, het zijn lokale verkiezingen en ik denk dat de PvdA Midden-Delfland zich, ondanks de kleine fractie, goed heeft gemanifesteerd. We weten wat er speelt en we zijn eerlijk en doortastend. Het wordt ook echt tijd voor een verandering binnen Midden-Delfland. Ik heb een groot vertrouwen in onze burgers.

EllyDeJong2Oppositie of coalitie: een groot verschil?
Ja, de meeste tijd van mijn politieke werk ben ik lid geweest van een coalitiepartij: samen besturen om deze gemeente mooier en sterker te maken. De laatste jaren als oppositiepartij waren zwaar, niet alleen door de rol van oppositie, maar vooral door het zwakke college dat niet bepaald eenheid uitstraalde, maar ook door het gebrek aan politieke wil bij de coalitiepartijen: samenwerking tussen coalitie en oppositie is essentieel voor een breed draagvlak en dat heeft er duidelijk aan ontbroken.

Ha, dat zegt natuurlijk elke oppositiepartij… toch?
Nee, dat denk ik niet. Natuurlijk zijn er in de tijd dat wij mede de coalitie vormden, zaken anders geregeld dan de oppositie wilde, maar dat had niet te maken met onkunde of je zin willen doordrijven. Het streven was er altijd op gericht zoveel mogelijk een unaniem besluit te nemen. Voorstellen van het college die niet alleen door de meerderheid van de coalitie werden gedragen, maar zoveel mogelijk werden gedeeld met alle partijen. Destijds werden bijna alle besluiten ook binnen het college unaniem genomen. Sinds het aantreden van dit college is dat sterk veranderd. Ik heb de afgelopen vier jaar vrijwel nooit een wethouder bij onze fractie gezien om consensus te verkrijgen. Nooit goede en zwaarwegende argumenten gehoord waarom een bepaald besluit nodig was. Sterker nog: vaak werd de oppositie totaal verrast door onderwerpen en besluiten. Bij vragen van onze kant, werden die afgedaan als “ach zo is het is nu eenmaal door de raad besloten.” Met andere woorden, veel zaken zijn er in deze raadsperiode doorgedrukt, met één stem meerderheid. Zo heb ik dat ervaren!

Dat recht en die kans hebben coalities, toch?
De kans en het recht om alles door te douwen, zou je kunnen nemen. Maar is dat hoe je een gemeente bestuurt? Dat denk ik niet. Natuurlijk: je kunt niet tegen goede besluiten zijn. Daar hebben wij als oppositie uiteraard geen bezwaar tegen gemaakt. Maar besluiten waarvan je de realiteit, haalbaarheid en nut niet kunt inzien, zijn slecht voor onze gemeente. Oppositiepartijen voor voldongen feiten plaatsen is niet in het belang van een goede besluitvorming, maar eveneens niet in het belang van goede samenwerking. Ook daar heeft het de afgelopen raadsperiode aan ontbroken. Idealistisch als ik ben, denk ik dat iedereen het beste wil voor de gemeente. Dan zeg ik “handel daar dan ook naar en bespreek zoveel mogelijk. Geef de Raad dan ook de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken, wees open in je doelstellingen en leg de Raad tijdig keuzes voor, teneinde tot een goed besluit te komen”. Nee, ik realiseer me heel goed dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken, maar met het algemeen belang in het achterhoofd kunnen besluiten goed gezamenlijk genomen worden. Dat vergt overigens ook een sterk en sociaal College en daar opteren we de komende jaren voor. Er is terecht veel geïnvesteerd in het groene gebied van onze gemeente. Maar in deze gemeente wonen ook nog eens zo’n 20.000 mensen, veelal in de kernen, en die moeten, zo vindt de PvdA Midden-Delfland, nu maar eens aan bod komen.

Wat gaan jullie anders doen, als het aan jou ligt?
Wat mij betreft vooral eerlijk en duidelijk en doortastend handelen in het belang van onze gemeente en onze burgers. Ik vind het van weinig respect getuigen voor de burger, om in verkiezingstijd beloftes te doen, waarvan je zeker weet dat je die niet waar kunt maken. Dat is niet onze stijl. Voorbeelden hiervan heb ik genoeg.

Onze inzet is een sterk college dat dualistisch werkt. Een college dat weet dat raadsleden van alle partijen belangrijk zijn. Open staat voor een goed debat, waarbij keuzes en voorstellen zullen leiden tot een weloverwogen besluit. Eerlijk en transparant is naar de burgers, ook wanneer de boodschap minder leuk is. Betrek inwoners van Midden-Delfland bij zaken die ertoe doen. Luister goed, maar wees niet bang om anders te besluiten, indien dat voor het grotere belang noodzakelijk is. Let op: het algemeen belang, dus geen vermeende individuele belangen. Met een goede uitleg en voldoende zwaarwegende argumenten, kun je burgers de besluiten in alle openheid duidelijk maken.

Samenwerking is de sleutel tot succes. Dus, waardeer dan ook de inzet van de ambtenaren en handel hier ook naar.
Tenslotte ander belangrijk punt: zorg dat je een integer bestuurder bent. Dus voorkom dat raadsleden en wethouders op zoveel plaatsen in de gemeente belangen hebben dat belangenverstrengeling op de loer ligt.

Het behoeft geen betoog, dat deze mooie gemeente het verdient om op een sterke manier naar buiten vertegenwoordigd te zijn.
Een idealistisch beeld? Nee, zo moet het en zo kan het. 
Daar gaan we voor!

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA