Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Programma PvdA Midden-Delfland 2018-2022

Eerlijk en doortastend - tot in de kern
Om een vitale gemeente te zijn, zijn de kernen van Midden-Delfland van het grootste belang. De PvdA vindt dat, om de dorpen van Midden-Delfland leefbaar te houden, buiten het aanpassen van de bestaande woningvoorraad, meer moet worden geïnvesteerd in voorzieningen en initiatieven vanuit de inwoners.
In elke dorp zal een web moeten ontstaan zodat onze kernen bruisend van het leven blijven of worden. Daartoe zal de PvdA het ontmoeten en de betrokkenheid stimuleren tussen inwoners onderling en andere lokale belanghebbenden. Download hier het programma 2018-2022

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA