Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

PVDA Midden Delfland en PvdA HHvD willen vaart maken met.....

PVDA Midden Delfland en PvdA HHvD willen VAART MAKEN MET DE AANLEG VAN DE LAATSTE FIETS- EN WANDELPADEN IN DE ZWETHZONE!  
Tijdens de politieke koffieochtend, deze keer in de Bonte Haas op de grens van het Midden-Delflandgebied, hebben we gesproken met deelnemers van het netwerk Zwethzone.

Deze groep gaf gehoor aan onze oproep cq uitnodiging langs te komen bij één van de PvdA  “on tour” zaterdagochtenden.  Ook Leon Homberg van de PvdA-fractie Hoogheemraadschap van Delfland was aanwezig tijdens deze politieke koffieochtend in De Bonte Haas. 

Het netwerk Zwethzone was met een delegatie aanwezig voor een reactie op de antwoorden die wij eerder van het college van Midden-Delfland ontvingen op onze politieke vragen. 
Het college van B&W heeft zeker moeite gedaan om de vragen uitgebreid te beantwoorden, maar dat neemt niet weg dat ze een reactie vanuit het gebied en van ons oproepen. 
  1. Over de duur van het traject, nu zouden de voorbereidingen voor aanleg van fiets- en wandelpaden al getroffen moeten zijn
  2. Wat is de werkelijke reden van de vertraging (Geld? Bezwaren Hoogheemraadschap? Juridische bezwaren?) 
  3. Wanneer ligt het fietspad er in de Groeneveldse Polder en wanneer het wandelpad door de Woudse Polder?  De brief spreekt van oktober… inmiddels is het oktober, zonder verdere berichten.
  4. Hoe is de handhaving geregeld: van illegaal gebruik van kades, water, etc. 
  5. Waarom wordt er niet voorzien in een regelmatig overleg met alle betrokkenen? Zoals in het verleden wel gebeurde. 
zwethOns viel vanochtend weer eens op hoe goed de Zwethzone gebruikt wordt, door fietsers, wandelaars, eigenaren van boten. Hoe goed het aanbod is van de gezamenlijke bedrijven. Wat eens een verloren strook grond was achter de snelweg, is nu een prachtig gebied tussen stad en land, met de Zweth als verbindend water. Goed om te horen dat niet alleen mensen uit de regio, maar ook mensen uit het land en de camping ook de andere bedrijven bezoeken. Dit voor een overnachting, het gebruiken van de maaltijd of een koffiemoment. In een paar jaar tijd kreeg De Zwethzone “gezicht,” dank zij de inzet van betrokken gemeenten: Westland, Delft, Midden-Delfland, Den Haag, Rijswijk en het stadsgewest Haaglanden. We zullen er dan ook alles aan moeten doen dat ook de verbreding van de N 211 niet ten koste gaat van het recreatiegebied. Een onderwerp dat binnenkort weer op onze politieke agenda’s zal staan, nadat de provincie de bewonersvariant heeft onderzocht. 

Met huiswerk stapten we onze fiets weer op: de PvdA-fractie Midden-Delfland werkt nadere vragen uit voor het college van B&W. De PvdA-fractie in het Hoogheemraadschap werkt vragen uit voor het dagelijks bestuur. We houden contact met onze collega’s in het Westland, de provincie Zuid-Holland en stemmen af met andere betrokken politieke fracties.

Van onze collega’s in het Westland willen we nog graag horen hoe het aanlegbeleid van bootjes in elkaar steekt.

Elly de Jong, fractievoorzitter PvdA Midden-Delfland 
Leon Hombergen, fractievoorzitter PvdA Hoogheemraadschap van Delfland


Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA