Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Wisseling commissieleden

Vandaag dinsdag, 26 september heeft tijdens de raadsvergadering in Midden-Delfland, Johan Meijdam het stokje overgenomen van Marian Hoogendijk als burger/commissielid voor de PvdA Midden-Delfland. Johan, tweede op de verkiezingslijst van de PvdA, kan zich op deze manier voorbereiden op zijn nieuwe taken.

Marian sloot zich bij de splitsing van OGP/fractie de Jong aan als burgercommissielid bij Elly de Jong. Na de verkiezingen begon haar tijd als raadslid voor de PvdA gevolgd door nog een periode van vier jaar als burgercommissielid. Afscheid wordt er nog niet genomen. Marian blijft de fractie steunen tot maart 2018. Na deze verkiezingen zullen we officieel afscheid nemen.

“We gaan haar zeker missen”, aldus Elly de Jong, fractievoorzitter van de PvdA Midden-Delfland. “Marian is enthousiast, goed ingewerkt in de dossiers en heeft een zeer brede kennis van zaken Gelukkig blijft Marian ook na de verkiezingen nog nauw betrokken bij de fractie zodat we nog van haar ondersteuning binnen de fractie gebruik mogen maken. In Johan Meijdam hebben we een goede opvolger gevonden”.

Verheugend is ook dat de PvdA Midden-Delfland, zelfs al voor de verkiezingen in maart, in zetelaantal is verdubbeld. Ellen Snethlage gaat tijdens de komende raadsvergadering officieel op in de PvdA Midden-Delfland.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA