Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!
kergroet pvda2018

Presentatie van de lijst aan de leden PvdA Midden-Delfland

pvda mddoor Tineke van Nimwegen,  voorzitter van de selectiecommissie in de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 26 augustus 2017.

Geachte leden,

Vanaf mei  tot en met juli 2017,  voerden Jeannette Smienk en ik op verschillende momenten gesprekken met kandidaten voor de PvdA in de nieuwe gemeenteraad van Midden-Delfland. In de laatste fase heeft – zoals bekend – Dick de Cloe zijn bijdrage aan de selectie geleverd. 

We hanteerden daarvoor de profielschets die door u en de leden van Delft is vastgesteld en hielden daarbij ook rekening met specifieke eisen voor kandidaten voor de gemeenteraad en voor een evt. wethouder positie vanuit de PvdA.

Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – MIDDEN DELFLAND

 1. Ellen Snethlage-Barnard, lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter. Sinds 2016 heeft Ellen een-vrouws-fractie in de gemeenteraad van Midden-Delfland, na haar vertrek uit de Fractie Mijn Partij. Vanaf die periode werkt zij samen met de PvdA en werd in de voorzomer lid van onze partij.
  Met haar technische achtergrond (TU) is Ellen deskundig en veelzijdig, belangrijk voor de vele gemeentelijke dossiers. Zij is daarnaast in staat om te verbinden in de richting van de samenleving. Ze beschikt over gezag in de raad en daarbuiten. Tijdens de gesprekken met ons gaf zij aan dat er meer focus moet komen op de drie kernen, Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Ze heeft daar een goede visie op en is in staat om deze op anderen over te dragen. Ellen kan goed communiceren, op alle niveaus.
  Met het as. vertrek van Elly de Jong als fractievoorzitter is de PvdA gediend met waardig opvolger, net als Elly een democratisch leider van het team raadsleden en burgerraadsleden. Het profiel van Ellen was en is sociaal en de overstap naar onze partij is geen gebruikelijke, maar wel een verklaarbare. Als selectiecommissie dragen wij Ellen voor als raadslid voor de PvdA en als lijsttrekker. De uiteindelijke keuze voor het fractievoorzitterschap ligt natuurlijk bij de nieuwe fractie.
 2. Johan Meijdam, uit Den Hoorn. Johan is al lang op afdelingsniveau actief voor de PvdA, wie kent Johan niet? Hij is er, bij campagnes, in gewestelijke vergaderingen en andere belangrijke momenten. Maar er is écht sprake van een verschil bij deze Delftse ingenieur. Meijdam maakt nu de bewuste keuze voor het raadswerk in Midden-Delfland.  In de gesprekken met ons liet hij duidelijk weten daar zin in te hebben en toe te zijn aan fikse uitdagingen. Nu, dat kan de gemeenteraad van Midden-Delfland goed gebruiken.
  Zijn kwaliteiten: overzicht houden op wat relevant is; kennis op ruimtelijk gebied, van bouwen, tot infrastructuur. En dit in combinatie met zijn belangstelling voor “het dorpse.” Het viel ons op dat Johan goed op de hoogte is van gewenste veranderopgaven.
  Johan heeft humor, wil goed samenwerken in een fractietea
 3. Frans de Bruijn, uit Maasland. Voormalig chauffeur en thans vrijwilliger op vele fronten. We zien Frans actief achter de rolstoelen met ouderen, bij de sportverengingen en het Sint(H)Thuis. Daarnaast maakt hij écht werk van het fractiewerk en is bereid tot een derde periode.
  Als oudste in het hart van de fractie is Frans écht een volksvertegenwoordiger puur sang.  Zoals een politieke partij nodig heeft en siert. Hij was in de afgelopen jaren als commissielid en burgerraadslid voor de PvdA actief. Frans kaart onderwerpen aan die dicht bij mensen liggen en waar je politiek op af moet. Of het nu gaat om een gemeenschapshuis, de belasting van de N468 met onzinnige effecten voor de boeren of om de sport in onze gemeente. Frans heeft contact met betrokkenen en zorgt ervoor dat er politieke aandacht komt. Daarnaast heeft hij een rustige en bemoedigende rol in de fractie. Van belang voor het onderlinge werk en de veranderingen die er aan komen
 4. Aart Los uit Den Hoorn, is al 10 jaar actief voor de PvdA Delft/Midden-Delfland. Eerst als fractiemedewerker in Delft, daarna een eerste periode als fractievolger en commissielid in Midden-Delfland. Aart, werkzaam als adviseur Watersystemen bij het Hoogheemraadschap van Delfland wil zich gaan bezighouden met vraagstukken van duurzaamheid en water en het gemeentelijk beleid voor jongeren/jong volwassenen. Belangrijk voor een jonge, duurzame gemeente. Met een nuchter enthousiasme wil Aart voor een nieuwe tweede periode in de raad aan de slag en van betekenis zijn voor inwoners.
 5. Corine Steenks,  Schipluiden, afkomstig uit de wereld van Politie en Veiligheid en sinds een klein jaar burgerraadslid voor de PvdA in Midden-Delfland.
  Corine ploegt ambtelijke stukken feilloos door en legt de vinger op de juiste plek. Ze kan heel  goed luisteren en het besprokene politiek vertalen. Corine is ervaringsdeskundige op het terrein van veiligheid, zorg en wonen. Onderwerpen die zij graag in de nieuwe fractie oppakt. Waardevol, zo vinden wij als selectiecommissie.
 6. Marc Schreuder,  Mark is met zijn markante witte haardos en baard en in de zomer altijd een korte broek als dagtenue is hij voor de PvdA een échte nieuwkomer uit Schipluiden. Hij  loopt dagelijks met de hond door zijn “Schip,” kent de mensen en de onderwerpen die er toe doen.  Goede plekken waar mensen samenkomen voor sport, cultuur en ontmoeten vindt Marc - zelf vrijwilliger - dan ook belangrijk.  Als mantelzorger en fysiotherapeut weet Marc van de hoed en de rand als het om zorg thuis gaat. Daarom wil Marc als volksvertegenwoordiger vanuit “Schip” het PvdA-team versterken

  LIJSTDUWERS:

 7. Els de Graaf uit Den Hoorn, wie kent haar niet? Els was eerder raadslid voor de PAK, vicevoorzitter Afdeling PvdA Delft-Midden-Delfland en maatschappelijk actief in onze gemeente.  Els wil vanuit de fractie een bijdrage leveren aan een goede communicatie met de inwoners. “Politiek moet levendig blijven en mensen boeien, ook door erover te vertellen.”
 8. Ben de Vries uit Schipluiden wil opnieuw zijn politieke en financiële kennis inzetten om de vernieuwde fractie op weg te helpen. “Besturen leer je door te doen, je te verdiepen en door ervaring uit te wisselen,” aldus De Vries. Ben was in de raadsperiode 2010-2014 commissielid en ook eerder raadslid voor de politieke partij PAK. Met de rust en de deskundigheid waarover Ben beschikt is dit van grote waarde voor de fractie.
 9. Cees van der Meer uit Den Hoorn wil bewust deze lijst duwen omdat hij politieke vertegenwoordiging van de PvdA in Midden-Delfland belangrijk vindt. Net als in vorige perioden zal Cees zich flink met hun politieke werk bemoeien omdat dat gewoon bij Cees hoort. 
 10. Marian Hoogendijk, uit Schipluiden actief voor de PvdA, als herkenbaar burgerraadslid in het sociale domein. Vanwege de start van een eigen bedrijf, naast haar werk voor een Architectenbureau doet Marian in 2018 bewust een stapje terug, maar blijft de PvdA Midden-Delfland steunen vanwege de visie, de mensen en de inzet. We zijn daar blij mee.

  BEOOGD WETHOUDER

 11. Elly de Jong-Hogendoorn uit Den Hoorn, Manager bij Trimension in Delft. heeft vanaf 2010 op een bekwame wijze de PvdA-fractie geleid en gezag opgebouwd, binnen en buiten de raad. Daarvoor was zij als raadslid actief voor fractie De Jong, OGP en PAK. Haar ambitie ligt in het wethouderschap en als selectiecommissie achten wij haar een goede kandidaat. Ze is in staat te sturen en haar gezagspositie te versterken. Ze is collegiaal en dat is belangrijk in een collegeteam waarin gemeenschappelijke ambitie en samenwerking voorop staan.
  Haar kwaliteiten: dossierkennis, doelen realiseren, verbindend vermogen, passie voor de dorpen en hun inwoners. Ook wil Elly al haar kracht inzetten om Midden-Delfland te versterken, als uniek Landschap Van Stand en PAREL in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 

  En als laatste duwer:

 12. Tineke van Nimwegen-van Wieringen uit Maasland  
  Deze dame – ik zelf – waarbij ik wil laten zien dat ik vertrouwen heb in deze lijst van mensen voor het openbaar bestuur. Ik was eerder PvdA wethouder in Midden-Delfland en PvdA-raadslid in Den Haag. Ben verder maatschappelijk actief, in mijn dorp Maasland, de Haagse regio en als Ambassadeur van Nederlandse Cittaslowgemeenten. Vrouw van stad en land dus.

En zo werd de conceptlijst de definitieve lijst. We zijn er trots op!

PvdA-Midden-Delfland

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA