Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Stof om over na te denken!

roosDe vakantie is inmiddels aangebroken, de scholen zijn gesloten, de politiek is met reces en even tijd voor iets anders.

Toch willen wij u onderstaande artikelen niet onthouden. Stof om over na te denken!

 Bron: WOS

'Breng Midden-Delflander op de hoogte van doorzichtige zakken'


Fractie Snethlage en PvdA Midden-Delfland vragen zich af of inwoners van Midden-Delfland wel goed handelen op het gebied van het inzamelen van plastic afval. De bedoeling is namelijk dat er niet langer gebruik wordt gemaakt van normale plastic zakken, maar van doorzichtige zakken. Veel mensen zouden dat niet weten.

Door doorzichtige zakken te gebruiken, kunnen sorteerders meteen zien of er ook andere materialen dan plastic, metaal of drankkarton (PMD) in de zakken zit. PMD-afval in normale zakken wordt dan ook verbrand in plaats van gerecycled. Snethlage vraagt zich af wat het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan met het nieuws dat veel mensen niet op de hoogte zijn van deze regeling. En of afvalverwerker Avalex wel op de hoogte is hiervan. De partij wil ook weten welke financiële impact de regeling heeft op de opbrengst van het PMD-afval. Verder wil de 'eenvrouwsfractie' ook weten wat momenteel de maximale afstand is voor inwoners naar PMD-verzamelpunten in de kernen. Snethlage denkt dat het verstrekken van plastic Hero zakken tijdelijk een goede oplossing is voor de inwoners is


Kortingspas voor Midden-Delflanders…


De fracties van PvdA en Fractie Snethlage zouden graag zien, dat de kortingspas weer in het leven wordt geroepen voor inwoners van de gemeente Midden-Delfland. Daarmee zouden ze tegen gereduceerd tarief uitstapjes in de regio kunnen betalen.

"We hebben hier jarenlang de Rotterdampas gehad, maar die is afgeschaft omdat deze te duur was ten opzichte van het gebruik ervan", aldus Ellen Snethlage van Fractie Snethlage. "We zouden het liefst zien dat het college van B en W ijvert voor een pas die geldig is in de hele Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor alle gemeenten die daar deel van uitmaken." Onlangs sloot de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich aan bij de Rotterdampas. Inwoners met een inkomen dat lager ligt dan 110 procent van het sociaal minimum kunnen deze pas voor vijf euro aanschaffen. Voor andere inwoners geldt een bedrag van zestig euro. "Dat past prima in ons armoedebeleid", aldus de fracties. De PvdA en Fractie Snethlage vragen het college onder andere welke gemeenten in de metropoolregio inmiddels een kortingspas hebben, wat de positieve en minder positieve punten hiervan zijn en of het college bereid is hier budget voor te reserveren in de begroting van 2018.


Laatste fase Zwethzone nog steeds niet klaar'


De laatste fase van de Zwethzone is nog steeds niet gerealiseerd. Er zijn nog steeds geen duidelijke fiets- en wandelpaden en het gebied zou door mountainbikers worden verruïneerd waartegen niet wordt opgetreden. Ook is er nog steeds geen aansluiting op de Molenlaan.

Voor de fracties van PvdA, GroenLinks en Westland Verstandig is dat aanleiding om vragen te stellen aan het Westlandse college van B en W.

NB: In Midden-Delfland worden vergelijkbare vragen gesteld door de fracties Snethlage en PvdA. Eind vorig jaar werden twee bruggen geplaatst in de Groeneveldse Polder en Woudse Polder, als onderdeel van de laatste fase van de Zwethzone. De verantwoordelijk wethouder van Midden-Delfland liet toen weten dat de bijbehorende fiets- en wandelpaden in de loop van 2016 gerealiseerd zouden worden, nadat de laatste 'hobbels' zouden zijn genomen. Omdat daar tot op heden niets van terecht is gekomen, willen de fracties weten waarom het wandelpad in de Woudse Polder en het fietspad in de Groeneveldse Polder nog niet zijn aangelegd en wat de colleges doen om de Zwethzone alsnog af te maken. Ook wordt gevraagd hoe en wat er gecommuniceerd wordt met bewoners en ondernemers in het gebied.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland