Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Democratie is geen perfecte staatsvorm, maar ik ken geen betere

Bovenstaande uitspraak (Churchill) geeft ons dilemma in de politiek goed weer.

Nav een radio interview op de WOS is wat ophef ontstaan over het feit dat ik tegen referenda ben omdat deze, zo leert ons de geschiedenis, vaak misbruikt worden door schreeuwers.

In 1938 stemden de Duiters nav een referenda voor de annexatie van Oostenrijk. Landen die veel referenda houden zijn vaak conservatief en veelal gericht op binnenlandse zaken. Zwitserland als voorbeeld, meerderheid stemde "nee" tegen een vraag of samenwonende koppels dezelfde fiscale status als gehuwden moest krijgen en daar werd het vrouwenkiesrecht pas in 1975 aangenomen.  In Ierland werd pas in 1995 het recht op echtscheiding ingevoerd nadat het jaren was tegengehouden.  Is dat wat we willen?

Hier kan men zich elke vier jaar verdiepen in de argumenten van politieke partijen. Ik heb respect voor de keuze van de kiezer die gaat stemmen bij verkiezingen, laat dat duidelijk zijn. Moeite heb ik wel met partijen die met allerlei oneigenlijke standpunten hun campagne opzetten. Wilt u graag mee praten en u echt verdiepen in mogelijkheden en onmogelijkheden, word dan vooral lid van een politieke partij en praat actief mee.

Referenda zijn niet nodig want u mag tenminste verwachten dat deze politici verstand van zaken hebben en juiste keuzes op basis van argumenten kunnen nemen. Dat zijn misschien niet altijd de keuzes die u zelf zou maken, omdat de kern van de democratie is dat de opvattingen die op een bepaald moment door een meerderheid van de mensen worden aangehangen en het algemeen belang dienen aan álle mensen worden opgelegd. Het is goed te luisteren en te horen wat iedereen bezighoudt en argumenten geven altijd de doorslag, maar de aangestelde politici moeten hun keuze kunnen maken op basis van vele afwegingen en een doorwrocht plan waarbij ook de belangen van de zwijgende burgers wordt meegewogen.

Dus, respect voor de democratie en de kiezer, ja. Voorstander voor referenda, nee.

Op het moment dat "Geenstijl" begon met de oproep voor inleidend referendum was de vraag: is het in het belang van Nederland om drie nieuwe aspiranten tot de Europese kring toe te laten?

Vandaag staat er op hun website: "De stembureaus gaan open op de ochtend van een historisch referendum. Afgedwongen door bijna een half miljoen Nederlanders die méér democratische inspraak willen in de Nederlandse en Europese politieke ontwikkelingen. Die niet meer lijdzaam willen toezien hoe de EU grote uitbreidingen blijft aanjagen...."

Het handelsverdrag, goedgekeurd door 27 landen en alleen in Nederland onderdeel van een referendum, gaat niet over toetreding van de Oekraine bij de EU. Kosten referendum tot nu toe, ruim 40 miljoen.

Dus ik hoop van harte dat de opkomst laag blijft, en dat we in goed overleg nog eens de voor- en nadelen van de referenda-wet gaan bekijken.

Elly de Jong

fractievoorzitter PvdA Midden-Delfland.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland