Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Burgemeester herbenoeming

Aan:                      leden en belangstellenden van de PvdA Midden-Delfland.

Betreft:                               Burgemeester Herbenoeming

Nu Hans Andersson zijn taak m.b.t. begeleiding fracties over de fouten bij de herbenoeming van Arnoud Rodenburg heeft afgerond blikken wij, als PvdA fractie, graag even terug op de hele situatie.

U heeft al via de pers kunnen vernemen dat het rapport redelijk vernietigend was, er is veel mis gegaan.

Hoewel naar onze mening, de VVD en de PvdA geen enkele blaam treffen bij dit debacle, is het goed om ook ons functioneren onder de loep te nemen en kritisch de gang van zaken te bekijken.

Veel wordt gezegd over het “wantrouwen vanuit het verleden”. Een aantal andere fracties heeft ook geprobeerd tijdens een bijeenkomst vooral de schuldvraag bij ons neer te leggen. Wij zijn immers onderdeel van dat verleden. Dat klopt en het is geen geheim dat ons vertrouwen in de raadsfracties van de MP en in OGP niet erg groot is en dat wij ons ernstig zorgen maken omtrent het functioneren van dit College. Er zijn immers belangrijke dossiers die een sterk en stabiel bestuur noodzakelijk maken.

Met vooral de belangen van onze gemeente als oogmerk, heeft de PvdA-fractie elk voorstel, vanaf de vorming van het nieuwe College –nu ruim twee jaar geleden- , zorgvuldig bekeken en vanuit het “gemeentelijk” oogpunt beoordeeld.

Ja, wij voeren oppositie, maar niet “om het oppositie voeren”….. , dus overal tegen zijn, integendeel.   Meerdere keren kwam de steun voor een voorstel van één van de wethouders van oppositiepartijen; de steun vanuit de coalitiepartijen was regelmatig ver te zoeken. Wij stemden voor, doodgewoon omdat dat voorstel het beste was, zo niet het enige goede voorstel voor deze gemeente en haar inwoners, of omdat er juridisch nu eenmaal geen andere mogelijkheid was. We zijn hierover ook altijd duidelijk, communiceren helder en vooral eerlijk. We zijn wars van valse (verkiezings-)beloften en proberen altijd integer te handelen. Voor ons betekent integriteit ook duidelijk het onderscheid kunnen en moeten maken tussen persoonlijke- (werk)omstandigheden en de gemeentelijke politiek.

Wat betreft de “oorsprong uit het verleden” zien we wel dat ruim een jaar geleden via vage voorstellen allerlei dingen al verkeerd zijn ingezet, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in dit debacle. En ja, dat nemen we de drie partijen (CDA, OGP en MP) kwalijk. Politieke onkunde en gesteggel hebben geleid tot deze, voor ons gemeente onnoemelijk slechte publiciteit. Gelukkig is uiteindelijk, door heel veel inzet van vele inwoners en het ingrijpen van de Commissaris van de Koning (CdK) de herbenoeming van Arnoud Rodenburg als burgemeester van Midden-Delfland toch nog een feit geworden.

Bij het CDA heeft Cees vd Vaart de consequentie genomen en is vertrokken als fractievoorzitter en raadslid; de enige juiste beslissing. Dat siert het CDA. Bij OGP heeft uiteindelijk Ivan Trouwborst zijn functie als fractievoorzitter opgegeven, dat is een matig statement.

Bij de MP is niets gebeurd. Het enige is, dat het advies om volgens de VNG-verordening een vertrouwenscommissie in te stellen, nu is aangenomen en daarmee Roeling geen voorzitter van devertrouwenscommissie zal zijn . Een half jaar geleden stemden de drie partijen, waaronder de MP, deze verordening nog in meerderheid weg.

Binnen de fractie hebben we, voorafgaand aan het persbericht, uitgebreid gediscussieerd over de uitkomst. Teleurstellend, ja zeker ten dele wel, maar ook wij, als PvdA zullen moeten waken, in het belang van deze mooie gemeente, niet te vervallen in verbitterd gedrag. Dat willen we graag doen voor de gemeente en de burgers. Zij zijn het waard om ons voor in te zetten, met vertrouwen in onszelf en zonder rancune, maar wel met veel waakzaamheid. Dat is gebleken.

De vertrouwenscommissie en het presidium gaan er anders uitzien, dat is winst. We wensen Rob Zwaard van het CDA alvast veel succes in zijn functie als fractievoorzitter.

We gaan er van uit dat het mogelijk wordt, om de eerste vergaderingen van deze gremia, onder begeleiding voort te zetten.

Landelijk (via Raadslid nu) hebben we aangedrongen op hogere eisen (en opleidingen) voor raadsleden, de kwaliteit van raadsleden schiet in het hele land, en ook binnen Midden-Delfland, tekort.

En verder… daar waar we positief in zullen zetten en vertrouwen moeten opbouwen binnen presidium en vertrouwenscommissie, daar blijft in commissie en raad politiek dus wel politiek en zullen we nog steeds, zoals altijd, elk dossier en elk handelen van dit College op waarde inschatten. Politieke zondes, zo als het niet of onvolledig inlichten van de Raad en cliëntelisme zullen we hard afstraffen, alsook het niet in acht nemen van de integriteit door vermenging van belangen.

Zoals u van ons gewend bent, zullen we onze taak als volksvertegenwoordiger en controleur van dit College wederom serieus en gewetensvol uitvoeren.

Om te beginnen wachten we op wat antwoorden over onze ingediende begrotingsmoties en kijken we uit naar de behandeling en resultaten van een groot aantal dossiers  waaronder vervolg Harnaschpolder, inrichting Schipluiden, en centrum ontwikkeling Den Hoorn.

Blijf ons volgen, ook via www.pvdamiddendelfland.nl en via twitter!

(burger-)fractie PvdA Midden-Delfland

Elly de Jong-Hoogendoorn

29 maart 2016.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland