Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Knokken

Volksvertegenwoordiger zijn is een eer. Mensen kiezen je om hen te vertegenwoordigen. Zo kennen deze gemeentes meerdere mensen die dit met bezieling deden. Ik pak een voorbeeld: Fokko Abbas. Eén van de oprichters van de OG (de Open Groepering, na samenvoeging gemeenten verworden tot OGP) in Maasland. Een gedreven man die onder andere betrokken was bij de redding van het Staelduinse bos, de aanleg van het Lickebaerts bos, betrokken bij de hartstichting, de aanleg van het Volksbos, het tegenhouden van rijksweg 19 (de tegenwoordige A4) enzovoorts... Ik zou hier een enorme lijst kunnen noemen, zoveel deed deze man. Maar bovenal was hij wars van autoriteiten. Mensen die macht wilden lustte hij rauw. Zo liet hij altijd onaangelijnd zijn hond uit, tot ergernis van de bijzondere opsporingsambtenaar. Zijn anti-autoriteitshouding kwam vanuit zijn internering in een Jappenkamp. Deze man kwam ooit de Raad van Maasland binnen, zonder dat hij dat echt wilde. Hij stond op de lijst als lijstduwer. Wederom ging hij als een stoomwals door de barricaden. Hij was (ja helaas was, hij overleed vorig jaar) een man waar ik tot op de dag van vandaag intens respect voor heb. Iemand waaraan mensen letterlijk hun leven aan te danken hebben. Twee keer aan, één moet weg.

De partij waar hij ooit deel van uitmaakte, de OG (de latere OGP), is die nog hetzelfde? Nee, helaas gaan persoonlijke belangen en vetes nu voor op het algemeen belang. Dit schrille contrast wordt steeds duidelijker naarmate de tijd verstrijkt. Men heeft het over openheid en burgerparticipatie. In de praktijk echter durft men niet eens te vertellen waarvoor en hoe men gestemd heeft. Sterker nog ze suggereren dat andere partijen een meesterplan hebben uitgewerkt. Het toont een verval van waarden en het laat zien dat de politieke belangen belangrijker zijn dan de burgers. Van de partijidealen is weinig meer over.

Nu zegt u: dat is wel heel erg hypocriet om dat als PvdA-er te zeggen. Waar zijn de idealen van de PvdA gebleven? Die zijn te zien bij onrecht. Zoals bij het wegstemmen van de burgemeester kwamen wij in actie. Partijbelangen werden opzij geschoven en broederlijk stonden wij naast onze natuurlijke tegenstander de VVD. Laat ik dan zeggen dat wij met een vergelijkbare passie en strijd voor iedereen in Midden-Delfland knokken. Niet alleen voor de burgemeester, maar ook voor de mensen op bijvoorbeeld de Harnaschkade.Soms is ook de boodschap die wij moeten vertellen niet leuk. Maar de PvdA is toch liever eerlijk en integer. Ook al kostte ons dat misschien stemmen.


Neem bijvoorbeeld de woningen aan de Harnaschkade. Door beslissingen vanuit het verleden (zelfs uit de tijd dat Marja van Bijsterveld nog burgemeester van Schipluiden was,) is verandering rondom het bedrijventerrein onontkoombaar. Verschrikkelijk om zo je huis te moeten verliezen, maar wij vertellen wel de mensen wel dubbele wel, één kan weg wat er gaat gebeuren. We verzoeken om ruimhartigheid, gewoon door ervoor te zorgen dat deze mensen geld krijgen voor het leed dat ze helaas wordt aangedaan. "Anders doen" betekent voor de OGP blijkbaar anders beloven, toch doen. Zo zijn tijdens de veel bewogen vergadering rondom de herbenoeming, de eerste onteigeningsvoorstellen met een hamerklap toch aangenomen. Deze loze OGP-beloften, de "oeps sorry" momenten moeten nu een keer voorbij zijn. Die hebben we te vaak gezien. De pluchezitters met ronduit domme plannen, kennen we nu wel. 

Wij zijn PvdA Midden-Delfland. Wij zijn de mensen van Midden-Delfland. Wij knokken voor het voortbestaan van deze gemeente. Wij helpen u! Helpt u ons?

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland