Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Open Brief aan collega fractievoorzitters in Midden-Delfland nav herbenoemingskwestie

Aan fractievoorzitters van het CDA, OGP, VVD en MP                                  Den Hoorn, 9 februari 2016

Open brief aan collega fractievoorzitters in Midden-Delfland nav herbenoemingskwestie burgemeester Midden-Delfland.

Geachte fractievoorzitters.

Naar aanleiding van oproepen van de diverse fracties op met elkaar om de tafel te gaan zitten geef ik u hierbij mijn argumenten om hier (vooralsnog) niet op in te gaan.

Laat ik vooropstellen dat het belang van de gemeente voorop staat. Ik zie dan ook geen bezwaar in het herstarten van gewone commissie vergaderingen, infoavonden en raadsvergaderingen.

Overleg binnen het presidium is een ander verhaal.

In de afgelopen week hebben een aantal partijen ledenraadvergaderingen en overleggen gehad n.a.v. de herbenoeming, en de tijd van zelfreflectie loopt op zijn eind.

Tot nu toe heeft alleen Kees van de Vaart zijn verantwoordelijkheid genomen voor het debacle. Verder niemand.

(Mijn inzien hoeven overigens de ‘ja-stemmers’ niet aan dezelfde zelfreflectie te doen als de nee-stemmers, laat staan verantwoordelijkheid te nemen. Zij hebben volgens afspraak in de vertrouwenscommissie en de wettelijke procedure gewerkt).

Herstel van vertrouwen tussen raad en burgemeester en tussen raadsleden/fractievoorzitters onderling zal moeizaam worden na deze poging tot beschadiging.

“Ja” zeggen in een belangrijke commissie en “nee” stemmen in een geheime stemming schaadt niet alleen het onderlinge vertrouwen maar ook het imago van ons gemeentebestuur naar buiten en politiek in het algemeen..

Dat men zich dit bewust is blijkt ook nog bijna nergens uit, in tegendeel in een kranteninterview met de heer Post over gebreken van de Burgemeester en de fractievoorzitter van OGP over het niet goed functioneren van de vertrouwenscommissie wijst iedereen telkens weer alleen anderen.

Met voorzitters van de fracties bijeen komen kan wat mij betreft alleen onder deskundige externe gespreksleiding en ook alleen als er bij het CDA een nieuwe fractievoorzitter iswant de huidige voorzitter is demissionair en kan daarom geen bindende afspraken maken. Alleen met de fractie voorzitters voor de komende periode kan er serieus gewerkt worden aan het herstel van vertrouwen.

De grootste partij kan daar niet zitten in een “heel terughoudende houding”.

Hetzelfde geldt overigens ook voor de fractievoorzitter van OGP, die dezelfde lijn koos als toelichting op het verkeerd uitgepakte proces, maar daar niet dezelfde consequenties als de fractievoorzitter van het CDA aan verbindt.

Om aan echt vertrouwen te werken moet je wel de instelling hebben die Kees van der Vaart heeft getoond en waarvoor allerwegen respect wordt gevoeld.

Op dit moment is de gesprekpartner van het CDA nog onbekend en van OGP is nog niets vernomen dat op vertrouwen duidt.

Met elkaar praten, ja maar wel met fractievoorzitters met een positieve, geloofwaardige constructieve instelling en in een andere samenstelling.

Met vriendelijke groet,

Elly de Jong-Hoogendoorn


T 015 2625652
M 06 14 892 756

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland