Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

column van Arjen

Heel af en toe is politiek keihard. Kees van de Vaart is een respectabel man. Hij werkt hard en heeft een groot hart voor Midden-Delfland. Niet altijd zijn we het met elkaar eens geweest, maar we hebben wel altijd wederzijds respect gehad. Zo hebben we ook respect voor zijn beslissing om er mee te stoppen. We wensen hem dan ook een goede toekomst toe.
Echter, er blijven nog wat mensen over met minder plichtsbesef. Deze mensen vinden dat het landelijk gebruikte en verplichte systeem met een vertrouwenscommissie niet juist is en dat het niet goed werkte. Het is uiteraard een uitweg om de werkelijke reden te verbergen.

 

Laten we even kijken naar de procedure. De fractievoorzitters zitten met zijn allen bij elkaar en kijken naar het functioneren van de burgemeester. Hierover wordt meerdere malen vergadert en men heeft daarmee meerdere kansen om slecht functioneren te rapporteren. In het geval van Arnoud Rodenburg kwam er unaniem een positief advies. Dus elke fractie heeft voor gestemd. De tot in den treuren uitgelegde procedure is omslachtig, maar niet ingewikkeld. Er is dus geen excuus tot verkeerd stemmen daar vandaan te halen. Wat is het dan wel geweest?

 

Bij het aantreden van wethouder van Oord werd hij aangenomen met 9 stemmen voor en 8 tegenstemmen. Dat kan omdat men dat stemt tegen de benoeming, men wil deze wethouder, om uiteenlopende redenen niet. Echter, een burgemeester heeft en dienstverband, in zijn zittingsperioden vinden functioneringsgesprekken  plaats.  Daar kun je van alles aangeven. Maar een positief voorstel door je fractievoorzitter naar de raad sturen en vervolgens "een signaal afgeven" kan niet. Je hebt immers, vooraf, al binnen je partij met je fractievoorzitter gesproken over het functioneren.  Vreemd ook dat sommige raadsleden nu tegen herbenoeming blijken  te zijn maar het niet durven te vertellen. Maar waarom niet? Omdat men doorheeft dat heel veel mensen wel positief zijn over Arnoud Rodenburg?

 

Hetgeen ze niet verwachtten gebeurde. De burgers pikten het niet.
Heel veel mensen steunden de burgemeester. Eigenlijk is het nu simpel.

 

Neem je verantwoordelijkheid. Stap op. Je hebt geprobeerd om een burgemeester te beschadigen of je hebt geprobeerd om hem weg te krijgen. Beiden zijn ongepast. Wat van der Vaart doet is dus behoorlijk en eerlijk. We zijn er ook van overtuigd dat hij oprecht spijt heeft,  hopen dat de anderen zijn voorbeeld volgen en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland