Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

De enige gemeente met een gekozen burgemeester

Op de dag dat onze burgemeester werd weggestemd was het duidelijk. Hij was met een meerderheid in de raad verzocht om niet verder te gaan. Op die dag werd ook gezegd dat men niet wilde onderhandelen en een uitslag gerespecteerd moet worden. Toen gebeurde iets waar niemand rekening mee had gehouden. Het volk kwam massaal in opstand. De dag er na werd voor een ieder duidelijk dat de uitslag heel veel gevolgen zou hebben.
Niet alleen voor Arnoud Rodenburg, maar ook voor de tegenstemmers. Vanaf toen werd er gezegd dat het een procedurele fout was. Dat de PvdA en de VVD er misbruik van maakten. Laten we het heel duidelijk maken. Iedereen krijgt de procedure van te voren uitgelegd. Er zijn een heleboel ervaren politici die waarschijnlijk tegen hebben gestemd. Het is een eenvoudige stemming. Er zijn dus geen ingewikkelde stemformulieren. Een tegenstem is dus een weloverwogen stem. De excuses die nu gebruikt worden zijn dus ook volkomen uit de lucht gegrepen. Wij wensen dan ook het CDA en de OGP sterkte met het verzinnen van deuitwegen. Maar zoals zij zelf al zeiden: uitslag is uitslag. Dankzij de bevolking is Arnoud Rodenburg terug en zodoende beschikken wij in Midden-Delfland over de enige gekozen burgemeester van Nederland! Uiteraard wordt hij gesteund door de PvdA.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland